VI EN

Voltammetry and Cyclic Voltammetric Stripping

Chuyên môn của chúng tôi trong kỹ thuật Von-Ampe

Chuyên môn của chúng tôi trong kỹ thuật CVS

Von-Ampe là một phương pháp điện hóa để xác định nồng độ vi lượng và siêu vi lượng của kim loại nặng và các hoạt chất điện hóa khác. Kỹ thuật đặc biệt CVS (Cyclic Voltammetric Stripping) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mạ điện để xác định các chất phụ gia hữu cơ như chất ức chế và chất làm sáng. Với kinh nghiệm lâu năm Metrohm cung cấp các thiết bị hiện đại nhất cho kỹ thuật Von-Ampe và CVS.

Điện cực

Tham khảo một loạt những điện cực mà Metrohm cung cấp cho hầu hết các ứng dụng.

Metrohm electrodes

PILS

Phân tích các aerosol bằng sắc ký ion và Von-Ampe: PILS chuyển các aerosol vào dạng lỏng, để có thể phân tích vi lượng.

Particle Into Liquid Sampler

Chuẩn bị mẫu

Gặp vấn đề với các mẫu bị ô nhiễm hữu cơ? Máy lọc UV của Metrohm giúp loại bỏ chúng để sẵn sàng cho phân tích vi lượng voltammetric

Sample preparation

VoltIC

Kết hợp những thế mạnh của phương pháp Von-Ampe và phương pháp  sắc ký ion giúp cho VoltIC có khả năng phân tích vi lượng mạnh mẽ.

VoltIC systems