VI EN

Thiết bị phân tích Online

Metrohm Process Analytics có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích online.

Metrohm Process Analytics là sự kết hợp chuyên môn của Applikon trong lĩnh vực phân tích trực tuyến và công ty dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích ion Metrohm. Sự kết hợp này  mang đến hệ thống đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào trong phân tích online. Danh mục sản phẩm rộng lớn từ máy đo một thông số đến hệ thống phân tích đa chỉ tiêu tiên tiến nhất trong các môi trường nguy hiểm. Với hệ thống NIRS Process Analyzer, Metrohm Process Analyzers đang thiết lập tiêu chuẩn cho phân tích quang phổ thời gian thực với độ ổn định và hiệu suất chưa từng có.

Metrohm Process Analyzers đã mang phòng thí nghiệm phân tích trực tuyến để theo dõi và kiểm soát liên tục.

Process Analyzers trong nháy mắt

Sử dụng từ khóa, chất phân tích, lĩnh vực  hoặc kỹ thuật phân tích và tìm hệ thống phân tích bạn cần.
Trải nghiệm

Tải tài liệu