VI EN

Chuẩn bị mẫu trực tuyến Metrohm (MISP) cho các nền mẫu phức tạp

Chuẩn bị mẫu trực  tuyến Metrohm (MISP) đặt dấu chấm hết cho việc chuẩn bị mẫu thủ công cho sắc ký ion.

MISP là viết tắt của các phương pháp được phát triển bởi Metrohm, cho phép bạn tự động hóa hoàn toàn việc xử lý mẫu ngay cả những mẫu thử thách nhất.

Bạn không chỉ tăng số lượng mẫu mà còn cải thiện độ chính xác và độ tái lập của các kết quả phân tích

MISP with operator

Ưu điểm

 • Chuẩn bị mẫu trực  tuyến hoàn toàn tự động cho các mẫu chất lỏng, nhớt, rắn và khí
 • Kéo dài tuổi thọ của cột phân tích
 • Giảm thời gian đáng kể cho mỗi phân tích
 • Loại bỏ các bước thủ công: cho độ tái lặp tốt, ít nguy cơ nhiễm bẩn
 • Cải thiện độ đúng và độ chính xác của kết quả
 • Cho phép phân tích hàm lượng vết

Hệ thống sắc ký ion 940 Professional IC Vario systems (65)

Show all systems: Hệ thống sắc ký ion 940 Professional IC Vario (65)

Metrohm Inline Ultrafiltration-Hãy quên cách lọc mẫu bằng  Syringe gắn đầu lọc!

Inline Ultrafiltration kết hợp đưa mẫu và lọc ngay lập tức và loại bỏ bất kỳ hạt lơ lửng  khỏi mẫu. Do đó, cột phân tích được bảo vệ khỏi ô nhiễm và tăng tuổi thọ đáng kể.
 • Lọc mẫu hoàn toàn tự động (0.2 m) mẫu trong khi đưa mẫu vào hệ thống
 • Sử dụng hơn 100 mẫu với một bộ lọc, vì khả năng nhiễm bẩn không đáng kể (<0.1%)
 • Giải pháp tiết kiệm chi phí cho phân tích liên tục

Tải tài liệu

Loại bỏ trực tiếp các hạt lơ lửng, dầu và chất keo - Metrohm Inline Dialysis

Metrohm Inline Dialysis không chỉ loại bỏ các hạt lơ lửng khỏi mẫu cần phân tích, mà còn loại bỏ giọt dầu và chất keo.

Nhũ tương, mẫu chứa chất béo và protein (ví dụ: các sản phẩm từ sữa), chất lỏng cơ thể và nước thải ô nhiễm mạnh có thể được phân tích một cách đáng tin cậy mà không làm hỏng cột hoặc bộ khử nhiễu nền


Metrohm Inline Dilution- Đặt Pipet trong ngăn tủ

Pha loãng trực tuyến có nghĩa là tất cả những gì bạn cần làm là đặt các mẫu của bạn lên khay đựng mẫu của bộ xử lý mẫu. Hệ thống cung cấp hệ số pha loãng tự động tùy thuộc vào giới hạn nồng độ được xác định trước hoặc hệ số pha loãng tối ưu được tính toán tự động. Kết quả của bạn luôn đáng tin cậy, vì chúng nằm trong khoản đường chuẩn.
 • Pha loãng mẫu tự động trong quá trình tiêm mẫu
 • Hệ thống pha loãng độc đáo dựa trên các quyết định hợp lý của hệ thống để phân tích với hệ số pha loãng tối ưu
 • Kết quả chính xác và đáng tin cậy, bất kể nồng độ ban đầu của mẫu

Tải tài liệu

Điều chỉnh thể tích tiêm mẫu- Metrohm intelligent Partial Loop Injection (MiPT)

Kỹ thuật MiPT tự động thay đổi  thể tích tiêm dựa vào nồng độ mẫu.

Kỹ thuật này cũng vậy, đảm bảo rằng kết quả luôn nằm trong phạm vi đường chuẩn.

Giảm thể tích tiêm mẫu- Metrohm intelligent Pick-up Injection (MiPuT)

Kỹ thuật MiPuT phù hợp cho cá mẫu có thể tích rất nhỏ cỡ vài µL

Không gây mất mẫu chỉ cần thể tích tối thiểu cho mỗi lần tiêm

Từ pha hữu cơ không phân cực tới pha nước- Metrohm Inline Extraction

Phương pháp chiết chuyển các thành phần hòa tan trong nước từ pha hữu cơ không phân cực sang pha nước cho lần tiêm tiếp theo (sau Inline Dialysic).

Phân tích cation trong diesel sinh học là một trong những ứng dụng.
ProfIC Vario 7 An

Loại bỏ các nền mẫu không dẫn điện Metrohm Inline Matrix Elimination

Metrohm Inline Matrix Elimination cho phép tách các ion phân tích từ nền mẫu không dẫn điện không cần sử dụng cột SPE.

Phân tích ion trong dung môi hữu cơ là một trong những ứng dụng.

Phân tích hàm luông vết từ ng/L-  Metrohm Inline Preconcentration

Kỹ thuật làm giàu mẫu- sử dụng cột làm giàu thay choì vòng lặp mẫu. Một thể tích mẫu xác định được bơm qua cột làm giàu, các ion liên quan được giữ lại và các ion tích lũy được rửa giải trên cột tách.

Kỹ thuật này phù hợp với ý tưởng phân tích hàm lượng vết ở mức nồng độ ng/L.

Xây dựng đường chuẩn để phân tích siêu vết - Metrohm Inline Calibration

Metrohm Inline Calibration cho phép bạn hiệu chuẩn bất kỳ nồng độ nào trong phạm vi ng/L bằng cách sử dụng một dung dịch chuẩn duy nhất ở nồng độ µg/L

Điều này cho phép các phép đo chính xác và đáng tin cậy xuống đến phạm vi ng/L.

Điều chỉnh giá trị pH chính xác- Metrohm Inline Neutralization

Metrohm Inline Neutralization điều chỉnh độ pH của các mẫu để tránh ảnh hưởng với việc phân tích các anion.

Khi kết hợp với Inline Preoncentration, Inline Neutralization giúp phân tích anion. Điều chỉnh độ pH đúng cũng kéo dài tuổi thọ của cột.Xử lý mẫu trực tuyến cho phân tích aerosols-Particle into Liquid Sampler (PILS)

PILS là một mô-đun chuẩn bị mẫu dùng lấy mẫu các hạt aerosol từ luồng không khí và đưa chúng vào pha nước.

Sau đó, phần ion tan trong nước (anion và cation) có thể được phân tích bằng sắc ký ion hai kênh.

Tìm hiểu thêm về PILS và giám sát không khí ở đây!

Chuẩn bị mẫu khí - Giám sát khí dung và khí (MARGA)

Ngoài phần aerosol của không khí xung quanh, MARGA cũng thu thập tải ion của phần khí và đưa nó vào pha nước để phân tích tiếp theo bằng phương pháp sắc ký ion hai kênh.

MARGA được thiết kế để hoạt động liên tục, không giám sát trong lĩnh vực này. Tìm hiểu thêm về MARGA tại đây!

Chuẩn bị các mẫu dễ cháy bằng phương pháp pyrohydrolysis - Sắc ký ion đốt cháy (CIC)

Trong phương pháp CIC, mẫu được đốt cháy theo phương pháp pyrohydrolysis trong lò Các hợp chất khí sinh ra được đưa vào dung dịch hấp thụ, sau đó chuyển sang sắc ký ion Metrohm để tiêm và phân tích tiếp theo.

CIC là phương pháp được ưa thích để xác định các halogen và lưu huỳnh khác nhau trong các nền mẫu khác nhau, từ các chất rắn đến các mẫu nhớt, lỏng và khí.

Tìm hiểu thêm về CIC tại đây.

Chuẩn bị mẫu rắn - Đơn giản với 815 Robot Soliprep cho LC

The 815 Robotic Soliprep đồng nhất hóa, chiết xuất, pha loãng và lọc bất kỳ mẫu rắn nào để phân tích tiếp theo bằng sắc ký ion hoặc HPLC, nếu cần.

Tải tài liệu