VI EN

Toàn bộ các tùy chọn về đầu dò

IC Detection

Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp phát hiện nào với hệ thống IC Metrohm của mình.

Điều này giúp bạn giải quyết ngay cả các nhiệm vụ phân tích khó khăn nhất. Bạn thậm chí có thể ghép nhiều đầu dò nối tiếp, nếu ứng dụng yêu cầu. Hơn nữa, máy sắc ký ion Metrohm cũng có thể kết nối với đầu dò MS và ICP / MS của hầu hết các thương hiệu.

Có thể là đầu dò độ dẫn, đầu dò UV- Vis, hoặc đầu dò điện hoá. Mỗi loại đầu dò có ưu điểm riêng về độ chọn lọc và độ nhạy!

Phương pháp độ dẫn- là phương pháp tiêu chuẩn cho sắc  ký ion

Phương pháp độ dẫn là phương pháp tiêu chuẩn cho sắc ký ion 

Nó được sử dụng để phát hiện một loạt các chất phân tích khác nhau, từ anion đến cation đến amin. Đầu dò độ dẫn Metrohm "phát hiện" tất cả các thành phần ion, làm cho nó trở thành đầu  dò được sử dụng rộng rãi nhất.


Phương pháp UV / VIS - định lượng các hoạt chất UV

Phương pháp  UV / VIS cho phép định lượng đơn giản cho các chất hấp thụ ánh sáng trong vùng tử ngoại hoặc khả kiến.

Các phân tích thường được xác định bởi phạm vi phát hiện UV / VIS từ các hợp chất nitơ và lưu huỳnh đến các halogen, các chất hữu cơ và các chất khác.

Kết hợp với các phản ứng sau cột, phương pháp UV / VIS giúp phát hiện một số ion, chẳng hạn như cromat, bromat và kim loại chuyển tiếp, ở nồng độ rất thấp.

Phương pháp Von Ampe - phân tích các hợp chất có tính chất có hoạt tính oxy hóa

Phương pháp Von Ampe là một giải pháp  thay thế cho phương pháp độ dẫn và UV / VIS.

Nó chủ yếu được sử dụng để xác định các hợp chất điện động, tức là, có thể oxy hóa hoặc khử.

TCác ứng dụng điển hình của phương pháp Von-Ampe  là  xác định đường và rượu đường cũng như nhiều anion (ví dụ: cyanide, sulfide, iodide, bromide), cation (ví dụ: amin, axit amin thơm) và các chất hữu cơ như phenol, catecholamine, vitamin …