VI EN

Số lượng mẫu nhiều hơn, kết quả tốt hơn- Thiết bị tự động cho sắc ký ion

Những ưu điểm của thiết bị tự động cho sắc ký ion rõ ràng:

Số lượng mẫu tăng lên trong khi cải thiện độ tái lập và do đó cải thiện chất lượng kết quả phân tích.Giảm thời gian hơn cho mỗi mẫu có nghĩa là chi phí thấp hơn và do đó lợi nhuận cao hơn.

Bất kể số lượng và phương pháp chuẩn bị mẫu, chúng tôi cung cấp một giải pháp tự động để đáp ứng yêu cầu của bạn.
940 Professional IC Vario with 858 Professional Sample Processor

Ưu điểm

  • Phân tích lượng mẫu lớn 24/7 không cần người quan sát
  • Số lượng mẫu cao hơn và chi phí thấp hơn cho mỗi phân tích
  • Độ chính xác và độ đúng của kết quả  cao hơn.
  • Sử dụng đa kênh: phân tích anion và cation chỉ với một bộ thiết bị lấy mẫu tự động
  • Tích hợp bất kỳ một hoặc một số Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trực tuyến của Metrohm

Tự động hoàn toàn cho hầu hết mọi số lượng và khối lượng mẫu

Các giải pháp tự động của chúng tôi cho sắc ký ion là thực sự toàn diện.

Số lượng mẫu dao động từ một vài mẫu đến hơn 200 và từ thể tích của một vài microliter đến 0.5 lít. Hầu như bất kỳ loại và hình dạng của ống đựng mẫu đều có thể được cung cấp.

Nếu bạn cần một giải pháp riêng cho ống mẫu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế và sản xuất một giá đỡ phù hợp.

Kỹ thuật xử  lý mẫu trực tuyến (MISP)

Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu trực tuyến của Metrohm mở rộng đáng kể phạm vi tự động cho phương pháp sắc ký ion

Các kỹ thuật như Inline Ultrafiltration, Inline Dilution, Inline Dialysis và các kỹ thuật chuẩn bị mẫu tự động khác cho các nền mẫu thách thức nhất (ví dụ: huyền phù,nền mẫu chứa các hạt hoặc protein, mẫu rắn hoặc khí).

Tìm hiểu thêm về các kỹ thuật MISP!

Khả năng thiết lập cấu hình không giới hạn

Hầu như không có giới hạn nào cho các lựa chọn xử lý chất lỏng và phương pháp tiêm mẫu thông minh để đưa mẫu của bạn vào dung dịch và chuẩn bị cho việc tiêm. Bất kỳ cấu hình nào là cần thiết về bơm, van tiêm hoặc Dosino, cho dù mẫu của bạn cần làm mát hay là bất kỳ loại kỹ thuật tiêm thông minh nào, chúng tôi cung cấp một giải pháp hoàn toàn tự động để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm về khả năng xây dựng cấu hình cho Professional IC VarioCompact IC Flex!

Kỹ thuật tiêm mẫu thông minh cho phạm vi đo mở rộng

Thiết bị tự động cho phương pháp sắc ký ion Metrohm cho phép bạn sử dụng bất kỳ loại tiêm thông minh: Kỹ thuật tiêm full-loop, kỹ thuật vòng mẫu bên trong, Kỹ thuật tiêm một phần thông minh (MiPT) và kỹ thuật (MiPuT).

"MiPT", thí dụ., sử dụng một thể tích tiêm thay đổi để bao gồm phạm vi đo mẫu kéo dài qua 4 mức nồng độ. Điều này có nghĩa là các mẫu trong phạm vi từ 10 g / L đến 100 mg / L có thể được phân tích với một dãy chuẩn duy nhất!

Phân tích nhiều kênh tự động: anion và cation với một thiết bị lấy mẫu tự động

Nếu bạn cần phân tích các anion và cation song song, thiết bị sắc ký ion Metrohm của bạn có thể chia sẻ một thiết bị lấy mẫu tự động duy nhất để có số lượng mẫu cao hơn.

Một hệ thống như vậy cho phép phân tích không cần người  giám sát, 24/7 tất cả các ion trong bất kỳ nền mẫu tùy thuộc vào cấu hình.

Hiệu chuẩn tự động - mọi thứ có thể rất dễ dàng!

Không cần phải nói rằng không chỉ các mẫu mà cả các dung dịch chuẩn cũng có thể được pha loãng tự động. Metrohm cung cấp cho bạn khả năng dựng chuẩn tự động, tức là, bạn chỉ cần chuẩn bị một dung dịch chuẩn đa ion. Hệ thống tiêm dung dịch chuẩn này với các hệ số pha loãng hoặc thể tích tiêm khác nhau và thực hiện nhiều điểm chuẩn.
  • Xây dựng chuẩn tự động: Bạn chỉ cần chuẩn bị một tiêu chuẩn đa ion
  • Áp dụng cho các hệ thống được trang bị kỹ thuật Pha loãng trực  tuyến Metrohm, Kỹ thuật tiêm một phần thông minh hoặc kỹ thuật tiêm chích thông minh của Metrohm cũng như tất cả các giai đoạn tiền pha trộn, loại bỏ ma trận nội tuyến và trung hòa nội tuyến
  • Tính linh hoạt cao: một phương pháp áp dụng các hệ số pha loãng hoặc thể tích tiêm
  • Nồng độ mẫu lên tới 6 mức nồng độ được phân tích đáng tin cậy với tự động dựng đường chuẩn

Tải tài liệu