VI EN

Phần mềm quang phổ Vision Air

Phần mềm quang phổ hiện đại  Metrohm phục vụ nhu cầu chuyên dụng của người dùng. 

Phần mềm trực quan, hữu ích và linh hoạt cung cấp cho bạn những trải nghiệm sử dụng cho:
 • Phân tích thường ngày
 • Quản lý dữ liệu
 • Phát triển phương pháp
Vision Air spectroscopy software on computer screen with femal lab worker

Các tính năng chính

 • Thuận tiện và dễ sử dụng:
  Giao diện chuyên dụng cho vận hành trực quan và cải thiện tính bảo mật.
  > Tìm hiểu thêm
 • Quản lý dữ liệu đơn giản:
  Cơ sở dữ liệu dựa trên SLQ để tìm kiếm và quản lý vượt trội.
  > Tìm hiểu thêm
 • Quản lý thiết bị dễ dàng:
  Cấu hình kết nối thiết bị quang phổ chỉ trong một bước.

  > Tìm hiểu thêm

 • Tính minh bạch vượt trội:
  Phù hợp GMP thông qua sự rõ ràng của Audit Trails, quản lý người dùng và chữ ký điện tử.
  > Tìm hiểu thêm
 • Phát triển phương pháp linh hoạt:
  Khả năng tương thích với các giải pháp phần mềm khác nhau.
  > Tìm hiểu thêm

Phần mềm trực quan đơn giản hóa đến sự cần thiết.

Đơn giản hóa các quy trình - nhờ các giao diện người dùng chuyên dụng cho phân tích hàng ngày, quản lý dữ liệu và phát triển phương pháp.

Vision Air cho phép bạn luôn đứng đầu mọi thứ bằng cách cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng mọi lúc, do đó giảm được lỗi của con người.

Quản lý dữ liệu và thiết bị: An toàn và dễ dàng

Hệ thống cơ sở dữ liệu và các chức năng lọc của Vision Air cho phép bạn truy cập tất cả dữ liệu bất cứ lúc nào. Quyền truy cập dữ liệu được bảo vệ và các files không thể bị xóa.
Vision Air spectroscopy software database function

Cấu hình nhất quán thông qua mạng network toàn cầu

Xây dựng mô hình mạng lưới gồm nhiều thiết bị phân tích và thực hiện các cấu hình thiết bị đồng nhất một cách dễ dàng - với phiên bản client/server của Vision Air.

Kết quả, quản trị người dùng và mô hình hiệu chuẩn có thể truy bất cứ lúc nào và bất cứ đâu thông qua kết nối an toàn.
Vision Air spectroscopy software network

Sự minh bạch tối đa cho kết quả đáng tin cậy

Vision Air giúp bạn đảm bảo truy xuất nguồn gốc đầy đủ các quy trình vận hành của bạn thông qua:
 • Audit Trail
 • Quản trị người dùng
 • Chữ ký điện tử
 • Chữ ký điện tử

Báo cáo có thể được tạo tự động và có sẵn cho việc truy vết ở dạng file văn bản và số liệu.

Phát triển phương pháp - Quyền tự quyết- với Vision Air

Sử dụng giải pháp phần mềm ưa thích của bạn để phát triển phương pháp. Vision Air hỗ trợ các công cụ phần mềm để phát triển phương pháp từ các nhà sản xuất khác nhau:
 • Vision (Metrohm)
 • Vision Pharma (Metrohm)
 • PLS_Toolbox (Eigenvector Research Inc.)
 • The Unscrambler® (Camo)

Tải tài liệu