VI EN

Quang phổ Laser-Induced Breakdown (LIBS) của B&W Tek

NanoLIBS  là thiết bị quang phổ Laser-Induced Breakdown cầm tay duy nhất được phát triển dành cho ngành dược để đánh giá chất lượng các nguyên liệu đầu vào của muối đơn nguyên tử, Vd, KBr, KCl, KI, NaCl, NaBr.

Các tính năng chính

  • Phần mềm tuân thủ 21 CFR Part 11
  • Phân tích màn hình cảm ứng
  • Kết quả nhanh chóng với thiết bị cầm tay
  • Phân tích an toàn- không cần sử dụng hoá chất
  • Công nghệ phân tích nguyên tố chính xác và có thể truy xuất dữ liệu

Kỹ thuật phổ nguyên tử này cung cấp các phổ lý tưởng của nguyên tố để định tính các muối ion đơn chất như KCl và NaCl mà không cần thuốc thử hoặc chu trình chuẩn bị mẫu. Nhỏ gọn và nhanh nhẹn, NanoLIBS có thể được sử dụng bởi những người dùng không có kỹ thuật để định tính một cách nhanh chóng các mẫu trong phòng lab, kho lưu trữ, bến cảng hoặc cánh đồng, giúp xử lý các khu vực được cách ly và xử lý vật liệu thông qua vòng đời sản xuất.  LIBS là thiết bị cầm tay duy nhất trên thị trường giải quyết được ứng dụng định tính nguyên liệu đặc biệt này và hoàn toàn tuân thủ các quy định.   

NanoLIBS thì đáp ứng được tất cả các quy định của chính phủ, bao gồm 21 CFR part 11 và phần 1040.10, và đóng một vai trò không thể thiếu trong các cơ sở tuân thủ cGMP. B&W Tek cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm hỗ trợ về phương pháp và/hoặc hỗ trợ phát triển thư viện mới cũng như hỗ trợ triển khai IQ/OQ/PQ.

Tải tài liệu