VI EN

Sản phẩm quang phổ của B&W Tek

B&W Tek với chuyên môn lâu năm về quang tử, lasers, thiết bị quang phổ và công nghệ phát triển các thuật toán hóa học đã mang lại đầy đủ hoa lợi cho các thiết bị quang phổ di động.

 Được thành lập vào năm 1997 như là một nhà sản xuất các thiết bị sử dụng lasers diode và lasers diode trạng thái rắn (DPSS), B&W Tek đã phát triển thành một nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ về thiết bị quang phổ, thiết bị phân tích phổ Raman di động hiện trường và cầm tay, và các thiết bị quang phổ Laser-Induced Breakdown (LIBS).

B&W Tek cung cấp cho người dùng trong lĩnh vực dược phẩm, hóa học, cảnh báo an ninh an toàn, giáo dục và các ngành cần kết quả thuận tiện, nhanh chóng, và đáng tin cậy. 

B&W Tek là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất quang phổ Raman với hơn 10,000 thiết bị quang phổ Raman đã được bán ra.

Chúng tôi có các dòng thiết bị cao cấp cho phòng thí nghiệm, đi hiện trường và các hệ thống thiết bị Raman cầm tay đáp ứng từ lớp học đến phòng thí nghiệm cho đến các bến cảng. Kiến thức chuyên môn sâu rộng và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quang phổ đã cho phép chúng tôi thiết kế các sản phẩm hướng đến sự di động sử dụng dành cho những người không phải chuyên gia và cả chuyên gia. Hệ thống Raman của chúng tôi cung cấp kết quả nhanh chóng, dễ dàng trong vài phút.