VI EN

Quang phổ

Visual and near-infrared and Raman spectroscopy and spectrometers

Nhanh chóng, linh hoạt, ứng dụng chuyên biệt và  đáp ứng các tiêu chuẩn – Là bản chất của kỹ thuật quang phổ Metrohm.

Với hơn 50 năm nghiên cứu trong lĩnh vực quang phổ và nhiều kỹ thuật được chứng nhận đăng ký độc quyền. Nhiều dòng sản phẩm đa dạng được ra đời bao gồm các thiết bị quang phổ cận hồng ngoại cho phòng thí nghiệm, thiết bị phân tích quang phổ RAMAN cầm tay và để bàn cho nhiều ứng dụng,vv..., ứng dụng trong ngành dược và pháp y, cũng như thiết bị phân tích quang phổ sử dụng tia laze (LIBS) dành cho phân tích nguyên tố.

Hãy khám phá giải pháp phân tích quang phổ của chúng tôi bên dưới.Đường chuẩn dựng sẵn

Các đường chuẩn dựng sẵn của quang phổ NIR cung cấp cho bạn một giải pháp sẵn sàng sử dụng để xác định đồng thời nhiều thông số chất lượng trong những ngành công nghiệp cụ thể.

Tìm hiểu thêm ...

Hệ thống thiết bị phân tích NIR trong quy trình sản xuất

Thông qua các quy trình giám sát sản xuất các thiết bị phân tích của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để đưa ra những quyết định theo thời gian thực tế, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Tìm hiểu thêm ...

Phần mềm Vision Air

Phần mềm quang phổ tổng quan dành cho phân tích thường ngày, quản lý dữ liệu và phát triển phương pháp.

Tìm hiểu thêm ...

Phần mềm Vision

Phần mềm quang phổ để điều khiển thiết bị, quản trị dữ liệu, và phát triển phương pháp.

Tìm hiểu thêm ...