VI EN

pH/ ion/DO và độ đẫn

Các thiết bị đo pH, độ dẫn, DO và ion của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu da dạng nhất:

Cho dù  bạn phân tích một hay nhiều thông số, trong phòng thí nghiệm hay tại hiện trường, thủ công hay hoàn toàn tự động, chúng tôi luôn có giải pháp cho các bạn.

Chọn máy đo pH, ion, DO và đo độ dẫn điện của Metrohm, bạn không chỉ chọn thiết bị có độ chính xác cao, chắc chắn và điện cực hạng nhất mà còn được  trợ của các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.


Điện cực

Tổng quan về việc chọn lựa các loại điện cực của Metrohm cung cấp dùng để đo pH, độ dẫn điện, điện cực chọn lọc ion và nhiều hơn nữa.

Metrohm electrodes

ALS Hong Kong laboratory

"We can do 50 samples in a single run without any monitoring."

Vico Chen, manager of the inorganic section at ALS Hong Kong laboratory, China

SPE Inspection & Research Institute

"It’s really very simple! This system […] frees us from tedious work and saves a lot of time."

Fen Yu, lab technician at Guangzhou Special Pressure Equipment Inspection & Research Institute, China