VI EN

Bơm hút tự động

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

Hóa học phân tích là quá trình xác định khối lượng đúng của các chất. Trong lĩnh vực hóa phân tích đòi hỏi định lượng chính xác lượng mẫu. Việc bơm hút dung dịch chính xác và lặp lại là yêu cầu cơ bản, được thực hiện hàng ngày và tốn nhiều thời gian.


Metrohm cung cấp những thiết bị khác nhau thực hiện công việc này. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như: bơm hút, di chuyển chất lỏng, hòa tan, định lượng hoặc pha chế. Do đó các bạn có thể tiết kiệm được thời gian cho phòng thí nghiệm và nhận được độ chính xác và độ tái lặp từ công nghệ Dosino Metrohm.