VI EN

Chuẩn độ Karl Fischer

Metrohm và chuẩn độ Karl Fischer: lịch sử lâu dài về sự thành công

Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuẩn độ Karl Fischer, cho đến nay, Metrohm đã phát triển toàn diện kỹ thuật phân tích hàm lượng nước theo phương pháp điện lượng và thể tích.

Hãy khám phá làm thế nào các sản phẩm chúng tôi giải quyết các thách thức về phân tích của bạn:

  • Thiết bị Karl Fischer theo phương pháp thể tích sử dụng cho mẫu có hàm lượng nước cao

  • Phương pháp điện lượng dùng cho mẫu có hàm lượng nước thấp

  • Chuẩn bị mẫu với phương pháp gia nhiệt  kết hợp với Karl Fischer

  • Các tùy chọn tự động  và nhiều hơn nữa

Điện cực KF

Metrohm cung cấp tất cả các điện cực phù hợp gồm điện cực chỉ thị và điện cực làm việc cho chuẩn độ KF

Tìm hiểu thêm…

Tải tài liệu