VI EN

Điện hóa

Autolab setup with operator

Điện hóa là một lĩnh vực rộng lớn - đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nghiên cứu nào của bạn.

Chúng tôi chuyên cung cấp cho khách hàng thiết bị, phần mềm điều khiển, phụ kiện và phương pháp riêng cho các ứng dụng hàng đầu trong nghiên cứu điện hóa.

Danh mục các thiết bị điện hóa bao gồm từ các thiết bị cầm tay đến các hệ thống mô-đun hoàn toàn linh hoạt và các thiết bị đa kênh cho phép một số thí nghiệm được thực hiện đồng thời.Những sản phẩm Autolab khác

Autolab modules

Mở rộng phạm vi đo được, bao gồm giao diện thiết bị hoặc thêm các kỹ thuật đo lường mới.

Learn more …

Supplementary products

Cổng giao tiếp với các thiết bị của bên thứ ba, các tế bào ăn mòn,điện cực đĩa quay và điện cực đĩa vòng, v.v.

Learn more …

NOVA and SDK software 

Autolab cung cấp một công cụ phần mềm mạnh mẽ để điều khiển thiết bị và một phần mềm chuyên dụng để giao tiếp với thiết bị.

Learn more …

Electrodes for electrochemistry

Tìm các điện cực và phụ kiện điện cực cho thiết bị Metrohm Autolab potentiostat/ galvanostat.

Learn more …

Spectroelectrochemistry

Nguồn sáng, máy đo quang phổ và phụ kiện - Chúng tôi cung cấp mọi thứ bạn cần cho các dụng cụ quang điện hóa.

Learn more …

Corrosion cells

Các tế bào dùng cho các mẫu có hình dạng và kích cỡ khác nhau cho nghiên cứu ăn mòn.

Learn more ...

Polarographic Stand

Tạo thành phần hóa ướt cho các hệ thống polarographic.

Learn more …

Autolab Optical Bench

Nguồn sáng và giá đỡ để nghiên cứu biểu hiện điện hóa của tế bào quang điện. Hoàn thiện với LED driver, giá đỡ và LED covers.

Learn more …

Sản phẩm DropSens khác

DropView software

Sản phẩm phần mềm chuyên dụng cho thiết bị DropSens.

Learn more …

Screen-printed electrodes

Nhanh chóng, rẻ tiền và linh hoạt. Tìm hiểu ngay các điện cực screen-printed và interdigitated của chúng tôi để nghiên cứu điện hóa.

Screen-printed electrodes

Electrochemistry cells

Tìm tế bào phù hợp cho nghiên cứu điện hóa của bạn ở đây.

Go to the cells

Nanomaterials and reagents

Vật liệu nano carbon, dây nano và hạt nano kim loại, hạt lượng tử và các hợp chất enzyme điện động.

Go to the nanomaterials