VI EN

Thiết bị chuẩn độ Titrotherm

Thiết bị 859 Titrotherm là thiết bị chuẩn độ nhiệt, nó phát huy tác dụng khi chuẩn độ điện thế bị giới hạn.

Thay vì đo thế điện hóa, thiết bị này đo sự thay đổi nhiệt độ trong dung dịch chuẩn độ. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho xác định natri, FFA, hoặc TAN/TBN, trong số những mẫu khác nhau.
859 Titrotherm with operator

Các tính năng chính

  • Kỹ thuật hữu ích và đã được chứng thực nếu chuẩn độ điện thế không làm được
  • Dễ sử dụng: không cần hiệu chuẩn hoặc bảo dưỡng điện cực
  • Một điện cực cho tất cả các ứng dụng
  • Tùy chọn tự động hóa để tiết kiệm thời gian
  • Thời gian chuẩn độ tính bằng giây

Titrotherm - khi không thể thực hiện bằng chuẩn độ điện thế

Thiết bị này cho phép bạn xác định hàm lượng chất phân tích thông qua enthalpy phản ứng - sự thay đổi nhiệt độ trong dung dịch.

Vì vậy bạn có thể thực hiện phân tích trực tiếp các phép phân tích mà chuẩn độ điện thế không thực hiện được.

Phép phân tích nhiệt độ đặc biệt hữu ích cho xác định natri trong thực phẩm, các acid béo tự do (FFA), tổng chỉ số acid (TAN) và tổng chỉ số base (TBN) trong các sản phẩm dầu khoáng, và hỗn hợp acid trong bể mạ điện.

Một điện cực, nhiều ứng dụng, không cần lo lắng

Vì thiết bị Titrotherm dùng đầu dò nhiệt độ, bạn có thể loại bỏ các công việc rườm rà và tốn thời gian:

  • Không cần bảo dưỡng và hiệu chuẩn điện cực
  • Không cần thay điện cực cho các ứng dụng khác nhau

Xác định chỉ số acid trong dầu thô theo tiêu chuẩn ASTM D8045

Tiêu chuẩn ASTM D8045 mô tả việc xác định tổng lượng acid trong các sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp phân tích nhiệt độ. Phương pháp này giúp cho phép phân tích của bạn nhanh hơn, lặp lại hơn,và đơn giản hơn khi so sánh với phương pháp chuẩn độ điện thế.

> Tìm hiểu thêm về phương pháp phân tích nhiệt để xác định chỉ số acid trong dầu thô ...

Tùy chọn tự động hóa cho số lượng mẫu lớn

Nếu bạn đang phải xử lý số lượng mẫu lớn, bạn có thể lựa chọn hệ tự động cho phép chuẩn độ nhiệt.

Kết hợp thiết bị Titrotherm với thiết bị 814 USB Sample Processor hoặc 815 Robotic USB Sample Processor XL và nhận được những tiện ích từ mức độ tự động hóa cao trong khi vẫn giữ chi phí đầu tư ở mức thấp.

Dễ dàng, linh hoạt, mạnh mẽ: vận hành với phần mềm tiamo

Thiết bị Titrotherm được điều khiển bởi phần mềm tiamo.

Vì vậy bạn có thể phát triển và tối ưu hóa các phương pháp của bạn. Phần mềm cũng sẽ tự động nhận diện thiết bị khi nó được kết nối vào máy tính.

Tải tài liệu

Tự động hóa


Tìm hiểu xem làm thế nào bạn có thể tăng hiệu suất và giảm chi phí cho phòng thí nghiệm với giải pháp tự động hóa của Metrohm.

Các giải pháp tự động hóa

Phần mềm tiamo


Rất dễ sử dụng, truy xuất nguồn gốc đầy đủ, quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả.

Đó là tiamo!
By thermometric titration we can increase our sample throughput threefold. At the same time, much less manual work is requried.
Paul Weismann, Managing Director Oel Check GmbH, Germany