VI EN

tiBase - phần mềm chuẩn độ thông minh

Lưu trữ dữ liệu và truy xuất nguồn gốc là một yếu tố quan trọng trong các phòng thí nghiệm hóa hiện đại.

Metrohm cung cấp một giải pháp đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn: tiBase, một công cụ phần mềm cơ sở dữ liệu đa năng và dễ sử dụng.

Nếu bạn đang dùng một thiết bị thuộc dòng sản phẩm Titrino plus hoặc Ti-Touch, bạn có thể lưu trữ dữ liệu chuẩn độ, phương pháp, và các cài đặt trên máy tính với phần mềm này.

tiBase CD

Các tính năng chính

  • Truy xuất đầy đủ thông tin chuẩn độ
  • Quản trị dữ liệu mở rộng: nhập/xuất và xử lý lại dữ liệu
  • Cải thiện độ bảo mật thông qua chữ ký điện tử
  • Hệ thống linh hoạt: các định dạng khác nhau và chức năng máy khách/máy chủ tùy chọn

Lưu trữ dữ liệu của bạn

Phần mềm cơ sở dữ liệu này cho phép bạn lưu trữ các dữ liệu được ghi nhận từ máy chuẩn độ vào máy tính.

Các dữ liệu chuẩn độ của bạn vì vậy được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu, cho phép bạn truy xuất đầy đủ tất cả các khía cạnh của dữ liệu chuẩn độ. Phần mềm không chỉ lưu trữ các dữ liệu chuẩn độ mà còn các cài đặt, phương pháp, và thông tin người dùng.

Quản trị dữ liệu của bạn

Ngoài việc lưu trữ, tiBase còn giúp bạn quản trị dữ liệu.

Phần mềm này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc của bạn, bởi vì bạn có thể tìm kiếm và lọc các dữ liệu chuẩn độ. Ngoài ra, tiBase cho phép bạn tạo các báo cáo tùy chỉnh, cho phép bạn tự do thêm các thông tin bạn cần.

tiBase cũng có thể được tích hợp vào mạng máy khách/máy chủ. Điều này cho phép bạn quản lý dữ liệu tập trung.

Xử lý lại dữ liệu của bạn

Với tiBase, bạn cũng có thể xử lý lại dữ liệu.

Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn chỉnh sửa khối lượng mẫu hoặc dùng một công thức khác để tính toán kết quả.

Không phải tất cả các thay đổi thực hiện với dữ liệu chuẩn độ được ghi nhận và dữ liệu gốc có thể được khôi phục - tiBase cho phép bạn chỉnh sửa các dữ liệu mà không sợ bị mất dữ liệu gốc.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Dữ liệu được lưu trữ trong tiBase được an toàn

Điều này đạt được nhờ chức năng chữ ký điện tử hai cấp bậc. Khi một dữ liệu chuẩn độ được ký với cả hai cấp, nó sẽ được bảo vệ tránh các thao tác chỉnh sửa.

Trao đổi dữ liệu của bạn

Các dữ liệu chuẩn độ được tự động nhập vào tiBase khi một ổ cứng USB hoặc thẻ CompactFlash có chứa dữ liệu chuẩn độ được kết nối vào máy tính.

Xuất dữ liệu từ tiBase dễ dàng và có nhiều định dạng khác nhau cho các xử lý tiếp theo với các ứng dụng Microsoft Office.

Tải tài liệu