VI EN

Ti-Touch và 810 Sample Processor: một sự kết hợp hoàn hảo

Lượng mẫu nhiều, công việc thủ công nhàm chán và lặp đi lặp lại, áp lực thời gian ngày càng tăng - đây là những lý do tốt để bạn tự động hóa việc phân tích.

Để làm điều này, bạn có thể kết hợp thiết bị chuẩn độ Ti-Touch của bạn với 810 Sample Processor. Với bộ xử lý mẫu nhỏ gọn, bạn có thể tiết kiệm được thời gian và không gian trong phòng thí nghiệm.

Thiết bị đáng tin cậy và chắc chắn này là một lựa chọn thông minh cho các ứng dụng thông thường.

Các tính năng chính

  • Tiết kiệm thời gian
    Loại bỏ các bước tiêu tốn thời gian
  • Kết quả có chất lượng hơn:
    Cải thiện được độ lặp lại và chính xác thông qua các quy trình được chuẩn hóa
  • Công việc an toàn hơn
    Giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại

Tăng tốc độ phân tích bằng cách loại bỏ công việc thủ công

Tăng lượng mẫu với bộ xử lý mẫu của Metrohm.

Bằng việc tự động hóa các quy trình, bạn có thể vận hành một loạt mẫu tự động, vì vậy laoij bỏ được các bước làm tiêu tốn thời gian.

Bạn chỉ cần đặt mẫu vào khay, khởi động phân tích, và thế là xong.

Chuẩn hóa nghĩa là tăng độ chính xác và lặp lại

Nếu bạn dùng quy trình tự động, bạn có thể chắc chắn rằng mỗi mẫu đều được xử lí chính xác theo cùng một cách.

Do đó, khả năng có thể so sánh và độ lặp lại của các kết quả của bạn sẽ cải thiện.

Tự động hóa tăng tính an toàn cho công việc

Thiết bị 810 Sample Processor cho phép bạn giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với các chất có tiềm năng độc hại (ví dụ: mẫu hoặc thuốc thử).

Nhiều bước có thể được thực hiện hoàn toàn tự động mà không có sự tiếp xúc nào, như thêm thuốc thử, vệ sinh dụng cụ, hoặc thu dung dịch rửa vào bình chứa chất thải.

Tải tài liệu