VI EN

815 Robotic Titration Soliprep

Việc chuẩn bị mẫu thủ công có thể tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh lỗi, dẫn đến các kết quả không ổn định.

Tiết kiệm thời gian và cải thiện độ chính xác cho việc chuẩn độ với giải pháp chuẩn bị mẫu tự động chất lượng cao của Metrohm: thiết bị 815 Robotic Titration Soliprep.

Thiết bị này cho phép bạn tự động hóa toàn bộ quy trình: đồng hóa mẫu, làm sạch thiết bị đồng hóa, thêm dung môi hoặc dung dịch bổ trợ, và thực hiện việc chuẩn độ.
815 Robotic Titration Soliprep

Key features

  • Tiết kiệm thời gian đáng kể nhờ vào quy trình hoàn toàn tự động
  • Tuân thủ quy định 21 CFR Part 11 nhờ vận hành qua phần mềm tiamo
  • Kiểm soát thiết bị đồng hóa hoàn toàn tự động

Tiết kiệm thời gian đáng kể

Chuẩn bị mẫu tự động có nghĩa là bạn không cần tốn nhiều thời gian cho các công việc quan trọng.

Nhờ vào thiết bị đồng hóa cao tần Polytron, giải pháp đồng hóa mẫu được thực hiện trong thời gian rất ngắn.

Hơn nữa, việc chuẩn bị mẫu và chuẩn độ được thực hiện tự động. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải mang mẫu từ nơi này tới nơi khác, giúp bạn tiết kiệm thêm nhiều thời gian hơn nữa.

Kết quả ổn định, độ chính xác được cải thiện và bảo mật

Với thiết bị  815 Robotic Titration Soliprep, mỗi mẫu được xử lý chính xác theo cùng một cách, bất kể công việc là đồng hóa mẫu hay bơm hút dung môi.

Kết quả là quy trình và kết quả chuẩn độ có độ ổn định và chính xác hơn. Hơn nữa, nguy cơ lẫn lộn mẫu khi chúng được thực hiện từ thiết bị đồng hóa đến khay mẫu bị loại bỏ.

Và nhiều tính năng hơn nữa

Nhờ vào độ linh hoạt tuyệt vời, thiết bị 815 Robotic Titration Soliprep có thể được dùng cho một loạt các ứng dụng khác (ví dụ: lọc hoặc pha loãng cho các ứng dụng HPLC hoặc IC). Để tìm hiểu thêm về các khả năng thú vị này, hãy liên hệ chúng tôi.


Tải tài liệu