VI EN

Phần mềm OMNIS - một trải nghiệm hoàn toàn mới

Ngày nay, phần mềm không chỉ là một phụ kiện. Nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Với suy nghĩ này, chúng tôi đã phát triển một phần mềm phân tích làm cho trải nghiệm và công việc của bạn thuận lợi, dễ dàng và trực quan như mong muốn. Khám phá phần mềm OMNIS.

> Bấm vào đây để có trải nghiệm đầy đủ hơn về OMNIS

Các tính năng chính

  • Tập trung vào những gì quan trọng: Cách tiếp cận dựa trên mẫu
  • Dễ sử dụng: Giao diện trực quan, giao diện người dùng theo ngữ cảnh, vận hành bằng cách kéo và thả
  • Giảm lỗi: tự giám sát, cảnh báo, và kiểm tra hệ thống
  • Tuân thủ quy định: 21 CFR Part 11; EudraLex, Tập 4, Phụ lục 11

Bạn được quyền ưu tiên

Bằng cách tập trung vào mẫu, phần mềm OMNIS phản ánh được các quy trình trong phòng thí nghiệm của thế giới thực thay vì khiến bạn phải thay đổi quy trình để thích ứng với phần mềm.

Phần mềm OMNIS kết nối tất cả thông tin, thông số, và kết quả với mẫu. Cách tiếp cận này kết hợp với một giao diện người dùng theo ngữ cảnh giúp vận hành một cách hợp lý hơn.


Theo trực giác của bạn

Với phần mềm OMNIS, tất cả các thành phần của hệ thống được hiển thị bằng đồ họa trên một giao diện người dùng hiện đại. Điều này làm cho việc vận hành được trực quan và thuận tiện hơn.

Đơn giản hóa hơn việc vận hành, chúng tôi đã triển khai chức năng kéo và thả bất cứ nơi nào có thể. Thiết lập hệ thống của bạn và tạo phương pháp đơn giản bằng cách lấy những gì bạn muốn và đặt vào đúng nơi của nó.

Đừng lo lắng: OMNIS giúp bạn giảm thiểu lỗi

Phần mềm OMNIS đi kèm với một loạt các chức năng giảm lỗi. Ví dụ:
  • Gợi ý và lời nhắc: Phần mềm hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề bằng cách cung cấp các gợi ý cụ thể và tùy theo ngữ cảnh.
  • Chỉ thị trạng thái trực quan: Thấy được những gì hệ thống và các bộ phận đang làm.
  • Các cảnh báo: Hệ thống kích hoạt các cảnh báo cho từng sự kiện cụ thể để bạn có thể kiểm soát được quy trình.
  • Kiểm tra hệ thống: Đảm bảo rằng hệ thống đã sẵn sàng cho phép đo trước khi bạn khởi động.

Kết nối mạng toàn cầu

Đi khắp toàn cầu với phòng thí nghiệm của bạn và kiểm soát hệ thống OMNIS bất kỳ nơi đâu.

Tuân thủ quy định? Tất nhiên

Cơ sở dữ liệu an toàn, truy xuất nguồn đầy đủ, quản lý người dùng, audit trail, chữ ký, và các nhận xét về việc sửa đổi là các đặc tính giúp cho việc tuân thủ quy định với OMNIS trở nên đơn giản.
  • 21 CFR Part 11
  • EudraLex, Tập 4, Phục lục 11

Tải tài liệu

Thiết bị chuẩn độ OMNIS

Chuẩn độ nhanh hơn, an toàn hơn, dễ dàng hơn, và thông minh hơn: Tìm hiểu thêm về thiết bị chuẩn độ OMNIS.

Thiết bị chuẩn độ OMNIS

Tự động hóa OMNIS

Lượng mẫu cao hơn trong khoảng thời gian ít hơn: tiết kiệm thời gian và tiền bạc với tự động hóa.

Tìm hiểu thêm