VI EN

KF Ti-Touch và chuẩn bị mẫu tự động: thuận tiện và dễ sử dụng

Thiết bị chuẩn độ KF Ti-Touch có thể kết hợp với thiết bị 885 Compact Oven Sample Changer để tạo thành một hệ thống dễ sử dụng và tiết kiệm không gian đáng kể.

Với bộ chuyển mẫu này, bạn có thể tự động hóa việc chuẩn bị mẫu bằng gia nhiệt và tiết kiệm được thời gian và không gian khi xác định hàm lượng nước trong mẫu.
Automated thermal sample preparation for coulometric and volumetric Karl Fischer titration with KF Ti-Touch titrators

Các tính năng chính

  • Tăng số lượng mẫu, chính xác hơn và giảm thao tác thủ công
  • Thiết bị độc lập với diện tích  nhỏ
  • Dễ sử dụng nhờ vào bảng điều khiển được tích hợp

Giải pháp đơn giản và sạch cho những mẫu khó

Phương pháp lò gia nhiệt cung cấp một giải pháp để phân tích những mẫu khó không thể phân tích trực tiếp được, ví dụ: bởi vì chúng:

  • Không tan hoàn toàn
  • Giải phóng  nước ở nhiệt độ cao
  • Phản ứng với thuốc thử KF.
Trong phương pháp này, mẫu được gia nhiệt và nước bốc hơi được dẫn vào cốc chuẩn độ bằng dòng khí mang khô. Kết quả là, chỉ có nước tiếp xúc với thuốc thử KF, điều này có nghĩa là điện cực và cốc chuẩn độ không bị nhiễm bẩn. Thêm vào dó, kết quả của bạn có độ tin cậy hơn, vì sự nhiễm chéo bị loại bỏ.

Tiết kiệm thời gian tối đa với không gian tối thiểu

Chuẩn bị mẫu tự động có nghĩa là loại bỏ các công việc thủ công và tiết kiệm được thời gian.

Thêm vào đó, bằng việc chuẩn bị mẫu tự động, bạn có thể tăng độ chính xác của kết quả, vì mỗi mẫu đều được xử lý theo cùng một cách.

Cả máy chuẩn độ KF Ti-Touch và 885 Compact Oven Sample Changer rất nhỏ gọn. Bạn sẽ có được hệ tự động hóa hoàn toàn và tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể

Duy trì sự đơn giản bằng bảng điều khiển được tích hợp

Việc lắp đặt và thiết lập các thông số phức tạp không còn cần thiết nữa với thiết bị 885 Compact Oven Sample Changer.

Nó có thể được kết nối dễ dàng với thiết bị KF Ti-Touch rất nhanh chóng - các thông số cần xác định chỉ đơn giản là nhiệt độ lò nung và tốc độ dòng khí.

Tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rác thải với các lọ mẫu có thể tái sử dụng

Các lọ mẫu có nắp vặn dùng cho thiết bị 885 Compact Oven Sample Changer có thể tái sử dụng.

Thứ duy nhất cần thay là miếng đệm của nắp vặn. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể giảm lượng rác thải trong phòng thí nghiệm và tiết kiệm được chi phí mua các lọ mẫu mới.

Tải tài liệu