VI EN

Chuẩn bị mẫu cho KF Titrando & Titrino theo phương pháp điện lượng

Hàm lượng nước trong một số mẫu không thể xác định trực tiếp bằng phương pháp chuẩn độ.

Trong trường hợp này, Metrohm cung cấp nhiều kỹ thuật cho phép bạn chuẩn bị mẫu cho việc xác định nước theo phương pháp điện lượng hoặc thể tích.
KF Titrando Sample Preparation

Các tính năng chính

  • Nếu mẫu của bạn khó hòa tan, hãy sử dụng phương pháp gia nhiệt.
  • Nếu là mẫu rắn, hãy sử dụng máy đồng hóa Polytron.
  • Nếu bạn có quá nhiều mẫu, hãy lựa chọn phương pháp chuẩn bị và phân tích mẫu tự động

Sample preparation for Titrando systems (6)

Đối với mẫu khó dùng phương pháp gia nhiệt

Phương pháp gia nhiệt cho phép bạn phân tích những mẫu không thể chuẩn độ trực tiếp.

Chẳng hạn, nếu mẫu khó hòa tan hay có phản ứng phụ với thuốc thử KF, phương pháp gia nhiệt là giải pháp phù hợp. Trong phương pháp này, mẫu được gia nhiệt và hơi nước được đưa qua cốc chuẩn độ bằng một loại khí mang. Và kết quả, chỉ hơi nước mới có thể đi vào cốc chuẩn độ, do đó chống lại sự đóng cặn trên cốc chuẩn độ và điện cực.

Bạn có thể lựa chọn: Thủ công, tự động, hay được điều khiển bằng phần mềm.

Bạn có thể sử dụng phương pháp gia nhiệt theo cách mà bạn cần.

860 KF Thermoprep: Thiết bị hoạt động thủ công, nó cung cấp cho bạn một giải giáp đơn giản, dễ thực hiện và rất kinh tế.

885 Compact Oven Sample Changer: Bộ chuyển mẫu tự động này kết hợp với phương pháp gia nhiệt, rất tiết kiệm thời gian và dễ sử dụng. Nhờ bộ điều khiển được tích hợp trên máy, việc cài đặt thông số phức tạp là không cần thiết. Bạn chỉ cần cài đặt lưu lượng dòng khí mang, nhiệt độ và số lượng mẫu thiết bị sẵn sàng hoạt động.

874 USB Oven Sample Processor: Cũng giống như máy chuẩn độ, hệ chuẩn bị mẫu tự động này được điều khiển bằng phần mềm tiamo. Chẳng hạn, thiết bị này ghi lại đường cong gia nhiệt của một mẫu không biết trước để xác định nhiệt độ tối ưu cho quá trình phân tích. Hơn nữa, thiết bị này có thể tự động thay đổi thuốc thử và công việc của bạn sẽ trở nên an toàn hơn, không tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại.

Đồng hóa mẫu đối với mẫu rắn

Nếu bạn cần phân tích mẫu rắn, bạn có thể sử dụng máy đồng hóa mẫu Polytron chất lượng cao.

Thiết bị này giúp bạn đồng hóa mẫu hoàn toàn và cho kết quả ổn định.

Tải tài liệu