VI EN

Karl Fischer coulometer: máy chuẩn độ dùng cho phân tích hàm lượng nước thấp

Chuẩn độ điện lượng Karl Fischer là phương pháp lí tưởng để xác định hàm ẩm và hàm lượng nước thấp trong mẫu (hàm lượng nước từ 0.001 đến 1%)

Phạm vi đo của phương pháp điện lượng này có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào và có thể kết hợp được với phương pháp lò gia nhiệt KF dùng cho những mẫu khó
Volumetric and coulometric Karlf Fischer titrator for water content determination with operator

Các tính năng chính

  • Xác định hàm lượng nước ở mức độ vết từ 0.001 đến 1%
  • Thiết bị điện lượng cho tất cả các yêu cầu: thiết bị độc lập hoặc điều khiển bằng phần mềm
  • Phương pháp lò nung cho những mẫu khó
  • Điện cực sinh dòng điện có hoặc không có màng ngăn
  • Có thiết bị tuân thủ quy định 21 CFR Part 11

Chuẩn bị mẫu và tự động hóa cho chuẩn độ điện lượng KF

Đối với những mẫu khó, ví dụ: mẫu rắn hoặc mẫu khó tan, bạn có thể áp dụng phương pháp dùng lò gia nhiệt.Trong phương pháp này, mẫu được gia nhiệt trong một lò gia nhiệt cho đến khi nước được giải phóng và hơi nước được chuyển vào cốc chuẩn độ để đo.

Chúng tôi cung cấp cả bộ gia nhiệt thủ công và bộ gia nhiệt kết hợp chuyển mẫu tự động tăng số lượng mẫu.

> Thông tin thêm về chuẩn bị mẫu cho chuẩn độ KF

Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp điện lượng theo tiêu chuẩn: tổng quan

Một loạt các tiêu chuẩn khuyến cáo dùng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer để xác định hàm lượng nước

Tiêu chuẩn Tên
ASTM D890 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong các hóa chất từ cây thông dạng lỏng
ASTM D1123 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong chất lỏng cô đặc làm mát động cơ bằng phương pháp thuốc thử KF
ASTM D1533
Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong chất lỏng cách điện bằng chuẩn độ điện lượng KF
ASTM D3401
Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong các dung môi hữu cơ có chứa halogen và các hỗn hợp của chúng
ASTM D4928
Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong dầu thô bằng chuẩn độ điện lượng KF
ASTM D5460 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho các nguyên liệu tổng hợp cao su - Nước trong phụ gia cao su
ASTM D6304 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho xác định nước trong các sản phẩm dầu mỏ, dầu nhờn và chất phụ gia bằng chuẩn độ điện lượng KF
ASTM D7923 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho nước trong các chất lỏng hữu cơ bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer
ASTM E1064 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp chuẩn độ điện lượng KF
DIN EN ISO 12937 Các sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp chuẩn độ điện lượng KF
ISO 10337 Dầu thô - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp chuẩn độ điện lượng KF
UOP 481-10 Nước trong các hydrocacbon lỏng, và các hydrocacbon nặng bằng cách hóa hơi, dùng chuẩn độ điện lượng
USP <921> Phương pháp 1c
EP 
2.5.32 Nước: Xác định vi lượng