VI EN

Bơm hút tự động

Manual titration with the Eco Dosimat liquid handling system

Hóa học phân tích là quá trình làm sao để có được lượng chất đúng. 

Các thao tác bơm hút chất lỏng đúng và lặp lại là yêu cầu căn bản - và cũng tốn thời gian - trong các phòng thí nghiệm và phải được thực hiện thông thường bởi các nhân viên phòng thí nghiệm. 

Metrohm cung cấp nhiều thiết bị khác nhau để thực hiện công việc này thay cho bạn. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như: bơm hút, chuyển, pha loãng, định lượng hoặc pha chế. Do đó bạn tiết kiệm được thời gian quý báu cho phòng thí nghiệm và tin cậy vào độ chính xác và độ tái lặp từ công nghệ bơm định lượng của Metrohm.