VI EN

Phần mềm StabNet

Phần mềm StabNet cung cấp kèm theo các thiết bị đo độ ổn định sau:

  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • 895 Profession PVC Thermomat.

StabNet là trung tâm điều khiển, nhưng tại cùng thời điểm, StabNet tính toán kết quả, quản lý, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu riêng và chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng.

StabNet screenshot overview

Các tính năng chính

  • Giao diện rõ ràng, trực quan
  • Cơ sở dữ liệu có chức năng tìm kiếm, phân loại và thống kê
  • Tính minh bạch cao khi đánh giá dữ liệu và tính toán kết quả
  • Bảo mật dữ liệu nhờ vào chức năng tự động sao lưu
  • Có sẵn phiên bản máy khách - máy chủ

Giao diện người dùng rõ ràng, trực quan

Nhờ giao diện người dùng của phần mềm StabNet  được bố trí rõ ràng, việc vận hành các thiết bị đo độ ổn định của Metrohm rất trực quan.

Cửa sổ làm việc hiển thị cùng với các cài đặt thiết bị, với hai khối gia nhiệt và bốn vị trí đo cho mỗi khối, giúp  việc cài đặt các thông số thử nghiệm và theo dõi tiến trình của mỗi mẫu trở nên dễ dàng.

Đánh giá kết quả tự động

Thời gian cảm ứng hay thời gian ổn định được tính toán tự động từ dữ liệu đo được.

Nếu bạn thực hiện nhiều lần đo, chức năng thống kê của StabNet cung cấp các số liệu mà bạn cần, thí dụ như giá trị trung bình cũng như độ lệch chuẩn tương đối và tuyệt đối.

Phương pháp ngoại suy nhiệt độ

StabNet cung cấp cho bạn khả năng ngoại suy nhiệt độ.

Sử dụng mối tương quan toán học giữa nhiệt độ và kết quả đo (thời gian cảm ứng hay thời gian ổn định), phần mềm đưa ra kết quả tại các nhiệt độ chưa được thực hiện.

Dựa vào tính năng tiện dụng này, bạn có thể tăng tốc quá trình thực nghiệm bằng cách tăng nhiệt độ kiểm tra hoặc dự đoán sơ bộ hạn dùng của các sản phẩm ở nhiệt độ bảo quản.

Duy trì dữ liệu an toàn và kết quả minh bạch

StabNet lưu lại tất cả các kết quả đo bao gồm phương pháp và các thông số thiết bị trong cơ sở dữ liệu riêng.

Nếu các kết quả được tái đánh giá, phiên bản gốc hay các phiên bản sau, đến phiên bản cuối đều được lưu lại và có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Cơ sở dữ liệu có các tính năng tìm kiếm, sàng lọc và phân loại để đảm bảo rằng bạn có thể tìm lại các kết quả cũ một cách dễ dàng.

Tạo báo cáo theo yêu cầu

Bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh trong thời gian rất ngắn: Bạn chỉ cần dùng các mẫu báo cáo có sẵn và thêm vào dữ liệu bạn muốn hiển thị, cách bạn muốn hiển thị.

Tích hợp chức năng bảo đảm chất lượng cho kết quả đáng tin cậy.

StabNet được trang bị các công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng, đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng vào kết quả ở tất cả các lần đo.

Thí dụ: Khi được yêu cầu, có một công cụ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện việc hiệu chuẩn đầu dò độ dẫn điện. StabNet đáp ứng tất cả các yêu cầu của GLP và với thiết bị Rancimat Professional đáp ứng thêm FDA.

Có sẵn phiên bản máy client-server

Phiên bản client-server trên StabNet.

Nếu chọn phiên bản này, tất cả các phương pháp và kết quả được lưu tập trung trên máy chủ StabNet, bạn được sử dụng tất cả các tính năng quản lý dữ liệu tập trung như: dữ liệu có thể được truy cập từ bất cứ máy tính nào đã cài StabNet phiên bản Client-Server và cũng có thể hạn chế quyền truy cập của người dùng.