VI EN

Các phép đo quang điện hóa: một giải pháp tích hợp

Kết hợp điện hóa và quang phổ UV-Vis, Vis-NIR hoặc Raman trong một phép đo. Những thiết bị này bao gồm một bipotentiostat/ galvanostat kết hợp với máy quang phổ và nguồn sáng. Có nhiều phiên bản với nhiều vùng phát hiện khác nhau.

Quang điện hóa là một kỹ thuật hữu ích được sử dụng để nghiên cứu và xác định các loại điện động và các sản phẩm phản ứng oxi hóa khử. Nó có thể được áp dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn như:

 • Phân tích đặc tính vật liệu mới
 • Chuyển đổi năng lượng quang hóa
 • Tế bào quang điện
 • Hóa phân tích
Chúng tôi cung cấp một giải pháp tích hợp cho loại đo lường này, bao gồm: thiết bị, phần mềm chuyên dụng và phụ kiện.
SPELECRAMAN for spectroelectrochemical research and experiments

Các tính năng chính

 • Kết hợp bipotentiostat/ galvanostat và quang phổ kế với nguồn sáng
 • Nhiều phạm vi và kỹ thuật phát hiện khác nhau sẵn có: UV-Vis, Vis-NIR và Raman
 • Chế độ điện hóa và quang phổ có thể được sử dụng độc lập
 • Phần mềm chuyên dụng để đồng bộ hóa hoàn hảo các phép đo quang và điện hóa
 • Tương thích với bất kỳ loại tế bào quang điện hóa và với các điện cực in màn hình.

Quang điện hóa systems (4)

Show all systems: Quang điện hóa (4)

Đồng bộ các phép đo của bạn với DropView Spelec

DropView Spelec là một phần mềm chuyên dụng, trực quan giúp cho việc đo lường, quản lý số liệu và xử lý số liệu trở nên dễ dàng.

Với phần mềm này, bạn có thể hiển thị các đường cong và quang phổ điện hóa theo thời gian thực và theo dõi các thí nghiệm của mình trong Counts, Counts minus Dark, Absorbance, Transmittance, Reflectance, or Raman Shift..

Khi nói đến xử lý dữ liệu, DropView Spelec cung cấp một loạt các chức năng, bao gồm chồng đồ thị, đo tích phân đỉnh, vẽ đồ thị 3D, phim phổ và nhiều tính năng khác.

> Learn more about DropView Spelec

Tất cả những gì bạn cần cho các thí nghiệm của bạn

Chúng tôi cung cấp một loạt các phụ kiện để thực hiện các thí nghiệm quang điện hóa với các điện cực được in màn hình. Với điện cực in và tế bào phù hợp, bạn có thể thực hiện các thí nghiệm truyền qua, phản xạ và Raman bằng cách sử dụng  những thể tích mẫu nhỏ và thậm chí bạn có thể dễ dàng thực hiện các thí nghiệm phản xạ trong phân tích dòng chảy. Thêm vào đó, các điện cực in màn hình có thể được sử dụng làm chất nền SERS cho tín hiệu Raman.

> Browse our range of cells

> Find screen-printed electrodes here

Giải pháp mô đun quang phổ điện hóa từ Autolab

Chúng tôi cũng cung cấp một giải pháp mô-đun cho phép bạn thêm quang phổ điện hóa vào một hệ điện hóa có sẵn.

Với quang phổ điện hóa của Autolab, bạn có thể thiết lập các thiết bị quang phổ điện hóa theo cách bạn cần:

 • Hai máy quang phổ có sẵn
 • Nguồn sáng deuterium / halogen chuyên dụng
 • Tất cả các thành phần được kiểm soát bằng phần mềm NOVA

> Learn more about Autolab Spectroelectrochemistry

Autolab Spectroelectrochemistry Spectrophotometer Light source

Potentiostats di động

Tìm các thiết bị potentiostat/galvanostat nhỏ gọn, giá cả phù hợp tại đây

Potentiostats di động

Phần mềm DropView

Phần mềm chuyên dụng để kết hợp đo điện hóa và quang.

Phần mềm DropView

Điện cực in màn hình

Nhanh chóng, rẻ tiền và linh hoạt. Khám phá các điện cực in màn hình và in đan của chúng tôi cho các nghiên cứu điện hóa.

Điện cực in màn hình

Tế bào điện hóa

Tìm tế bào thích hợp cho các phép đo quang điện hóa tại đây.

Tế bào điện hóa