VI EN

Quang điện hóa Autolab

Dễ dàng, tích hợp, chính xác - thực hiện các phép đo quang điện hóa bằng quang điện hóa Autolab. 

Giải pháp quang điện hóa cho phép bạn thêm quang điện hóa vào thiết lập điện hóa Autolab hiện tại của bạn.

Nguồn sáng, máy đo quang phổ và phụ kiện đều từ một nguồn duy nhất, do đó đảm bảo khả năng tương thích và tích hợp dễ dàng.
Autolab Spectroelectrochemistry Spectrophotometer Light source

Các tính năng

 • Tất cả bạn cần trong một chiếc hộp:
  Giải pháp tích hợp từ một nhà cung cấp duy nhất.
 • Đo lường dễ dàng:
  Tất cả các thành phần được điều khiển bằng phần mềm NOVA.
 • Tính linh hoạt:
  Thiết lập thí nghiệm của bạn một cách dễ dàng.
 • Hai quang phổ kế:
  cho vùng cực tím, khả kiến và cận hồng ngoại
 • Nguồn sáng deuterium/halogen:
  ánh sáng ra trong khoảng 200 đến 2500 nm

Chi tiết giải pháp quang điện hóa Autolab:

 • Thiết bị quang phổ

 • Nguồn sáng

 • Khả năng và lĩnh vực ứng dụng

Phần mềm NOVA

Giải pháp phần mềm hiện đại cho nghiên cứu điện hóa với các thiết bị Autolab: cấu hình thí nghiệm, thu thập dữ và phân tích dữ liệu.

Thông tin thêm về phần mềm NOVA

DropSens SPELEC

Thiết bị tích hợp với bipotentiostat/galvanostat, quang phổ kế, và nguồn sáng.

Thông tin thêm về DropSens SPELEC