VI EN

Phần mềm NOVA và SDK: giải pháp chuyên dụng cho điện hóa

Phần mềm điều khiển là một thành phần quan trọng trong thiết bị hiện đại. Phần tinh vi nhất của thiết bị có thể trở nên vô dụng nếu nó được điều khiển bằng phần mềm không phù hợp.

Đây là lý do tại sao Metrohm Autolab đã phát triển một giải pháp phần mềm mạnh mẽ và đầy đủ cho phép bạn khai thác hết tiềm năng của thiết bị điện hóa  Autolab: NOVA. Phần mềm này cung cấp cho bạn toàn quyền điều khiển các quy trình, thông số và dữ liệu của bạn.

Metrohm Autolab cũng đã sáng chế ra Software Development Kit  (SDK), một sản phẩm phần mềm cho phép điều khiển các thiết bị Autolab bằng các ứng dụng của bên thứ ba, do đó loại bỏ các rào cản kỹ thuật và cho phép tích hợp hoàn toàn trong phòng thí nghiệm.

Các tính năng chính

  • Trình soạn thảo quy trình mạnh mẽ và linh hoạt
  • NOVA 2: tính năng đã được chứng minh với giao diện người dùng mới, trực quan
  • Tổng quan rõ ràng về dữ liệu thời gian thực liên quan
  • Công cụ phân tích và vẽ đồ thị mạnh mẽ
  • Điều khiển tích hợp cho các thiết bị bên ngoài như thiết bị bơm hút dung môi Metrohm
  • SDK: điều khiển với các ứng dụng tùy chỉnh LabVIEW hoặc .NET

NOVA 2: một phần mềm cho bất kỳ phép đo điện hóa nào trong một diện mạo mới

Phần mềm NOVA được thiết kế bởi các nhà điện hóa cho các nhà điện hóa. Nó bao gồm tất cả các công cụ cần thiết để tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào, thu thập dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu.

Với NOVA v. 2, chúng tôi đã tân trang lại giao diện của phần mềm. Lợi ích từ hàng loạt các chức năng trong một gói hàng được thiết kế tốt, hiện đại. Nhờ giao diện người dùng chu đáo, NOVA 2 mới sẽ hấp dẫn cả người dùng có kinh nghiệm và người dùng mới.

> Tải NOVA 2 (chỉ dành cho người dùng đã đăng ký)

Tự do tạo quy trình của riêng bạn

NOVA đi kèm với một trình soạn thảo quy trình mạnh mẽ, bao gồm một thư viện các quy trình có hầu hết các thí nghiệm điện hóa và một danh sách đầy đủ các lệnh. Các lệnh này cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh các phương pháp hiện có để hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thí nghiệm của bạn.

Với các thông số của quy trình, bạn cũng có thể xây dựng các quy trình động bằng việc điều chỉnh thông số theo thời gian thực. Và các công cụ tiện lợi như lặp lại vòng lặp, cắt bỏ và hướng dẫn phân tích dữ liệu giúp cho các thí nghiệm thông thường trở nên dễ dàng hơn.

Mô tả dữ liệu thuận tiện

Với NOVA, các điểm dữ liệu ghi nhận có thể được hiển thị trên một giao diện chuyên dụng của phần mềm trong các thí nghiệm điện hóa.

NOVA cung cấp một công cụ để vẽ đồ thị dữ liệu đo được và phân tích theo thời gian thực, cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về dữ liệu thí nghiệm. Bạn thậm chí có thể sửa đổi cài đặt thiết bị và thông số đo trong khi đang chạy thí nghiệm.

Để tạo điều kiện đánh giá dữ liệu đo, overlay có thể được tạo trong hoặc sau một thí nghiệm.

Phân tích dữ liệu linh hoạt

NOVA được trang bị một môi trường phân tích dữ liệu rộng lớn. Do đó, bạn không cần phải xuất dữ liệu sang phần mềm của bên thứ ba để phân tích. Việc tạo các biểu đồ đủ tiêu chuẩn để xuất bản cũng rất dễ dàng nhờ vào các công cụ phân tích dữ liệu của NOVA.

Hơn nữa, NOVA cung cấp khả năng độc đáo là chuyển dữ liệu đo thành qui trình mới để tăng tốc độ phát triển quy trình và giảm thời gian cần thiết để có được dữ liệu phù hợp.

SDK:  giao tiếp tự tạo với các ứng dụng phần mềm khác

Autolab SDK (Bộ phát triển phần mềm) được thiết kế để giao tiếp với mọi môi trường lập trình tương thích. Sử dụng công cụ này, bạn có thể dễ dàng tích hợp Autolab vào các môi trường điều khiển như LabVIEW hoặc điều khiển nó với các ứng dụng .NET tùy chỉnh.