VI EN

Thiết bị dòng đa kênh: lên tới 12 kênh

Lấy một thiết bị điện hóa đầy đủ chức năng, nhân nó với 12  và bạn có được một thiết bị đa kênh.

Dựa trên PGSTAT101 và PGSTAT204, các thiết bị đa kênh bao gồm một máy chính có tối đa mười hai kênh. Vì mỗi kênh là một module đo điện hóa riêng biệt, bạn có thể có một thiết bị cho phép bạn thực hiện tối đa mười hai phép đo trên nhiều cell điện hóa riêng lẻ.
Autolab Multi 203 potentiostat/galvanostat

Các tính năng chính

 • Tối đa 12  kênh điện hóa trong một thiết bị
 • Đầy đủ phụ kiện
 • Thiết kế dạng module
 • Điều khiển dùng chung của thiết bị
 • Được thiết kế để giao tiếp với bất kỳ thiết bị bên ngoài
 • Phần mềm điều khiển linh hoạt

Thiết bị Multichannel systems (2)

Cấu hình hệ thống bạn cần

Với một thiết bị đa kênh, bạn có thể kết hợp tổng cộng mười hai module đo điện hóa (M101 hoặc M204) và các module mở rộng vào trong một hệ thống.

Do đó, bạn có thể lên cấu hình một hệ thống tùy biến hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn. Mỗi trong số mười hai module này có khả năng thực hiện các phép đo với một cell đo riêng lẻ.

Thiết bị nổi bật, chất lượng như mong đợi

Giống như tất cả các thiết bị Metrohm Autolab, các thiết bị điện hóa đa kênh có thể giao tiếp với bất kỳ thiết bị bên ngoài nào và được điều khiển thông qua phần mềm NOVA. Còn nữa: Chúng có thể được điều khiển bởi ba máy tính khác nhau.

> Tìm hiểu thêm về phần mềm NOVA

Cấu hình hoàn toàn linh hoạt nhờ các module tùy chọn

Nếu cần, bạn có thể mở rộng chức năng của hệ thống đa kênh của mình hơn nữa bằng cách thêm các module mở rộng.

Hệ thống đa kênh có thể có tối đa sáu module tùy chọn, mỗi module được điều khiển bởi một module M101 hoặc M204. 

Các module tùy chọn là:

 • Module BOOSTER10A cho các ứng dụng dòng điện cao
 • Module FRA32M để đo quang phổ trở kháng điện hóa (phổ tổng trở)
 • Module BA (module 2 điện cực làm việc) chuyển đổi thiết bị thành một thiết bị điện hóa hai kênh để đo trên hai điện cực làm việc với cùng một bộ điện cực đối cực và điện cực so sánh
 • module pX1000 để đo giá trị pH hoặc pX trong các thí nghiệm điện hóa. Với đầu vào Pt1000 bổ sung để đo nhiệt độ
 • Module EQCM (Cân bằng tinh thể thạch anh điện hóa) để đo sự thay đổi khối lượng trên một đơn vị diện tích bằng cách ghi lại sự thay đổi tần số cộng hưởng của bộ tạo dao động tinh thể thạch anh
 • Module MUX cho các thử nghiệm liên tiếp trên nhiều cell hoặc nhiều điện cực làm việc
> RTìm hiểu thêm về các module của Metrohm Autolab

Quang điện hóa

Thực hiện các phép đo quang điện hóa dễ dàng và chính xác.

Tìm hiểu thêm …

Module của Autolab

Mở rộng phạm vi đo, bao gồm giao diện thiết bị hoặc thêm các kỹ thuật đo lường mới.

Tìm hiểu thêm …

Sản phẩm bổ sung

Kết nối với những thiết bị của bên thứ ba, tế bào ăn mòn, điện cực đĩa quay và điện cực đĩa vòng, v.v.

Tìm hiểu thêm …

Phần mềm NOVA và SDK 

Autolab cung cấp một công cụ phần mềm mạnh mẽ để điều khiển thiết bị và một phần mềm chuyên dụng để giao tiếp với thiết bị.

Tìm hiểu thêm …