Metrohm Process Analytics: Proses Analizlerinde Öncü

İlk online proses analizörümüzü 1978’de Dow Chemical’da devreye aldık.

O günden bugüne çok yol kat ettik ve tüm dünyada 10.000’den fazla sistem kurulumu gerçekleştirdik.

İlk günden beri mücadeleye hep açık olduk: çöllerin ortasında, teknelerde ve tehlikeli alanlarda özelleştirilmiş proses analizörleri kurarken hep müşerilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya odaklandık ve onlara yakın olmaya çalıştık.

Aşağıda hikayemizle ilgili ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Bize meydan okuyan müşterilerimizi seviyoruz – Sizin meydan okumalarınız bizim başarı hikâyelerimiz

> Ex-proof bir analizör mü?

> Çölde servis hizmeti?

> Analizörünüz ... teknede mi?

Özel ihtiyaçlar için Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM)

Müşteri

ABD’de bulunan bir Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) olan müşterimiz, başka hiçbir tedarikçinin yaklaşmak istemediği çok zorlu bir proje için bize geldi: tek bir online proses analiz cihazında spesifik birkaç analitik ölçümü kombine edebilecek bir üretici ortak arayışı. Buna ek olarak, istenen proses analizörünün oldukça tehlikeli ortamlarda çalışabilmesi ve Ex-Proof (ATEX) gereksinimlerini de karşılaması gerekiyordu . Müşterimiz petrokimya sektöründeki endüstriyel analizler konusunda engin bir tecrübeye sahipti ve sürecin tüm aşamalarına katılmayı arzu etmekteydi. Bu nedenle Metrohm Process Analytics ile müşteri arasında gerçek bir ortaklık tesis edildi ve onların gereksinimlerine özel bir çözüm oluşturuldu. Günümüzde bu çözüm müşterimizin markası altında satışa sunulmaktadır.

Zorlu proje

Son kullanıcı tesislerinde ihtiyaç duyulacak zaman alıcı sıcak çalışma izinlerini ortadan kaldırmak için dört farklı analizi tek bir Ex-Proof (ATEX) kabin içinde bir araya getirecek entegre bir çözüme ihtiyaç duyulmaktaydı. Söz konusu analizler geçmişte oldukça yorucu örnekleme ve laboratuvar teknikleri aracılığı ile manuel olarak gerçekleştirilmekte ve bu durum da hatalı sonuçlara yol açabilmekteydi. Online proses izleme, laboratuvarlarda tipik olarak karşılaşılan bu sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Çözüm

Bu ortaklıkla birlikte, çoklu sensör veya proses analizörleri yerine, proses kontrolü için özelleştirilmiş yekpare bir çözümü sağlayabildik. Metrohm Process Analytics, akıllı programlama ve sonuç doğrulama seçenekleri içeren bir platformun yanı sıra interferanslara yol açan sorunların üstesinden gelmek için ileri düzey uygulama bilgisi de sağladı. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklı hidrokarbon örnekleri için de dinamik örnek ön işleme süreçleri geliştirilmesi gerekti.

Sonuç

Metrohm Process Analytics, zorlu talepler ve büyük amaçlar için OEM ler ile işbirliği yapma iradesini göstermektedir. Son kullanıcılar, müşterimiz ve Metrohm Process Analytics arasında geliştirilmiş ilişkinin sonucu olan bu projeden direkt olarak faydalanabilmektedir. Tek bir Ex-Proof proses analizörü dâhilinde birkaç analizin kombine edilebilmesi, kullanıcının kimyasal işlemlere olan ihtiyacını azaltmakta, daha kısa sürede daha çok kritik parametreyi izleyebilmesini mümkün kılmakta ve üretim proseslerini optimum spesifikasyonlara çok daha yakın bir biçimde yürütebilmesine olanak sağlamaktadır. Söz konusu parametrelerin online analizi aynı zamanda çalışanların güvenliğini artırmakta ve genel operasyonel giderlerin azaltılmasını sağlamaktadır.

Çöldeki brom imalatçısı

Müşteri

Çalışmalarını uzak bir çölde yürüten müşterimiz, brom, alev geciktirici kimyasallar ve diğer bromlu ürünlerin yanı sıra, potasyum hidroksit üreten büyük kuruluşlardan biriydi. Bu kimyasalların üretimi, yüksek güvenlik önlemlerine uyulmasını ve anahtar proses parametrelerinin kesintisiz olarak izlenmesini gerektiren oldukça tehlikeli bir operasyon olarak öne çıkmaktaydı. Uygun proses verilerinin doğru zamanlı bir biçimde sağlanmaması durumunda, üretimin kontrol edilmesi mümkün olamamakta ve bu nedenle söz konusu izleme kriterleri müşterinin üretim tesisinin verimli olarak çalışabilmesi için kesin bir zorunluluk olarak öne çıkmaktaydı.

Zorlu proje

Tesisteki mevcut proses analizörü uzun bir süredir onarıma ihtiyaç duymakta ve aslında artık pazarda satılmamaktaydı. Bu sistem, korosif ve toksik bir matriks olan brom üretimi esnasında kimyasal ayarlama ve optmizasyon yöntemi ile proses kontrolü için kullanılmaktaydı. Proses, tehlikeli alanda gerçekleştirilmekte ve her türlü proses değişikliğini izlemeye olanak tanıyacak yeterlilikte doğru veri sağlayabilecek kısa analiz zamanlarına sahip sağlam ve Ex-Proof bir çözümü gerektirmekteydi. Yalnızca çölün ortasında yerel hizmet sağlamak için değil, aynı zamanda bir dizi eğitim vermek (hem Metrohm tesislerinde hem de müşteri sahasında) için de uygun bir servis/destek yapısına da ihtiyaç vardı.

Çözüm

Metrohm Process Analytics, bu müşteri için piyasadaki mevcut diğer seçeneklerin ölçüm kabiliyetlerini çok daha öteye taşıyan özel bir inline proses analizör versiyonu geliştirdi. Yüksek korosif matrikse karşı koruma sağlayacak sağlam inline problar ve Ex-Proof (ATEX) kabin gibi endüstriyel analiz gereksinimeri bu zorlu proses izleme çözümüne entegre edildi. Hem tehlikeli bir proses ortamında çalışabilme, hem de inline proses analizörün ürettiği verilerin anlaşılabilmesini güvence altına alabilmek için bu lokasyonda Metrohm satış organizasyonlarının sunduğu yerel destek ve eğitimlere en yüksek öncelik verildi.

Sonuç

Müşterimiz artık, zorlu ihtiyaçları için Metrohm Process Analytics tarafından özel olarak geliştirilen anahtar teslim bir çözüm kullanarak inline proses izleme yoluyla brom üretimini güvenle kontrol edebilmektedir. Uzaktan kontrol edilebilen ve Ex-Proof bir cihazla alınan inline ölçümler, çalışma ortamını herkes için daha güvenli kılmaktadır – kimyasallarla temas yoktur ve herhengi bir üretim sorunu meydana geldiğinde daha hızlı (gerçek zamanlı) sonuç alınmakta ve böylelikle duruş süreleri en aza indirilmektedir. Özelleştirilmiş proses analiz cihazından uygulama metodu geliştirmeye ve hatta uzmanlar tarafından yerinde sunulan eğitimlere kadar karşılaştığınız her türlü zorlukta çözüm ortağınız olarak yanınızdayız.

Seyir halindeki bir teknede balık biti temizliği prosesi

Müşteri

Kimya endüstrisinde önemli bir küresel oyuncu olan müşterimiz, Metrohm Process Analytics ile uzun süredir devam eden bir işbirliği içinde olup gelenekselin dışındaki uygulama gereksinimleri için kime güveneceğini bilmekteydi. Bu sefer, seyir halindeki (aktif olarak çalışan) bir teknede yer alan bir deniz suyu banyosunda balık biti giderimi sağlayan bir ilacın miktarını doğru bir şekilde ölçmek için sağlam bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Basit, değil mi?

Zorlu proje

İlacın doğru dozajlandığından emin olmanın yanı sıra su kalitesi ve atık izleme, devlet standartlarına uyumluluk açısından önem taşımaktaydı. Balıklar, bit temizliği işlemi için kısa bir süreliğine hassas miktarlarda hidrojen peroksit (H2O2) ilacı içeren deniz suyu banyolarına bırakılmaktaydı. Bu işlem, yapışmış parazitlerin temizlenmesini sağlamakta ve daha sonra sudan filtre edilerek uzaklaştırılmalarına olanak tanımaktaydı. Banyo dozunun eksik basılması, hâlâ balıklara yapışık parazitler kalmasına, ürün kalitesinin düşmesine ve hatta hayvanın ölümüne yol açabilmekteydi. Öte yandan aşırı dozajlama da balıklarda oksidatif strese, cilt/pulların beyazlaşmasına ve ölüme sebep olabilmekteydi. İşte bu nedenle, doğru temizleme için hızlı bir analiz ve tepki süresine ihtiyaç duyulmaktaydı.

Bu analizin uzak bölgelerde seyir halinde bir teknede yapılması gerekliliği, online proses analizörümüzün dengesiz zemin, sarsılma ve sallanma hareketliliği altında günlük kullanıma dayanacak kadar sağlam bir yapıda olması gerektiği anlamına geliyordu. Teknede bulunan sınırlı alan ise sistemin kesin olarak minimum yer kaplamasını mecbur kılıyordu. Bu koşullar altında proses kontrolü, hayvanlar açısından hayat ile ölüm arasındaki farkı belirlemekteydi.

Çözüm

Metrohm Process Analytics tarafından teknede hızlı analiz için özel olarak tasarlanmış sağlam bir çözüm müşteriye önerildi - kesinlikle tipik bir endüstriyel uygulama veya lokasyon değildi bu! Üstelik uzman kimyagerlerden oluşan ekibimiz ölçümler arasındaki zamanı sadece 60 saniyeye kadar indirebilen bir online analiz metodunu da geliştirmeyi başardılar.  

Sonuç

Şu anda müşterimiz birkaç iyileştirme ile daha fazla maliyet tasarrufu sağlayabiliyor: daha doğru dozajlama sayesinde daha az ilaç kullanımı, daha az hatalı ilaçlama kaynaklı ürün kaybı ve sunduğumuz hızlı analiz süreleri sayesinde genel olarak iyileştirilmiş bir süreç. Bu müşteri ile uzun süredir devam eden işbirliğimiz, herhangi bir diğer tedarikçinin kolayca hayır diyebilecekken özel üretim bir çözümü kendilerine sunmamızı sağladı. Endüstriyel analizlerden, uzaktan proses izlemeye kadar uzanan geniş bir yelpazede sadece bir analizör değil entegre bir proses çözümü sunuyoruz.

Karşıdan Yüklemeler

Sizin için buradayız, 7/24 ve tüm dünyada

Satış temsilcisi ile kurduğunuz ilk iletişimden, danışma seansları ve acil durum hizmetlerine kadar uzanan tüm süreç boyunca Metrohm Process Analytics her zaman yanınızdadır. Metrohm, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde 50’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve böylece mümkün olabilecek en kısa zamanda yerinde servis ve eğitim hizmetlerini yerel dilinizde sunabilmektedir.

Güvenebileceğiniz tecrübe

Dünya çapında 10.000 adetten fazla kurulu ve çalışan sistem sayımız tecrübemizin açık bir göstergesidir. Proses kontrol ve proses izleme süreçleriniz için sunduğumuz çözümler tüm endüstrilerdeki önde gelen sektör liderleri tarafından güvenle kullanılmaktadır.
  • Petrokimya
  • Kimyasallar
  • Yarı-iletkenler
  • Gıda ve meşrubatlar
  • İlaç
  • Yüzey kaplama
  • Güç / enerji
  • Madencilik
  • Atık su arıtımı

Peki sizin zorlu projeniz nedir?

Karşılaştığınız analitik zorluklarda size yardımcı olmayı çok isteriz. Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

*
*
*
*
*
*

 
*