Metrohm Process Analytics: Proses Analizlerinde Öncü

İlk online proses analizörümüzü 1978’de Dow Chemical’da devreye aldık.

O günden bugüne çok yol kat ettik ve tüm dünyada 10.000’den fazla sistem kurulumu gerçekleştirdik.

İlk günden beri mücadeleye hep açık olduk: çöllerin ortasında, teknelerde ve tehlikeli alanlarda özelleştirilmiş proses analizörleri kurarken hep müşerilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya odaklandık ve onlara yakın olmaya çalıştık.

Aşağıda hikayemizle ilgili ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Bize meydan okuyan müşterilerimizi seviyoruz – Sizin meydan okumalarınız bizim başarı hikâyelerimiz

> Ex-proof bir analizör mü?

> Çölde servis hizmeti?

> Analizörünüz ... teknede mi?

Propilen oksit içinde gerçek zamanlı düşük seviye nem izleme

Müşteri

Müşterimiz, dünyanın önde gelen kimyasal üreticilerinden biri olarak bilinmekte olup uzun zamandır Metrohm proses analizörlerini kullanmaktadır. Bu şirket ile hem Metrohm laboratuvar enstrümantasyonu hem de proses analizörleri serisi çerçevesinde devam etmekte olan iş ilişkimiz, yakın zamanda karşılaştıkları oldukça zorlu bir uygulama talebi için kime güveneceklerini tam ve kesin olarak bildikleri anlamına gelmektedir: Metrohm Process Analytics. Müşterimizin global çapta üretmekte olduğu geniş bir yelpazeye yayılmış ürün seçenekleri arasında birçok önemli kimyasalın da üretiminde kullanılan oldukça tehlikeli, higroskopik ve parlayıcı bir madde olan propilen oksit (C3H6O, PO) bulunmaktadır.

Zorlu görev

PO üretimindeki en önemli hususların başında, yan tepkimelerden kaçınmak için nem içeriğini olabildiğince düşük tutmak gelmektedir. Müşterimiz, başka hiçbir tedarikçinin çözmeye cesaret edemediği zorlu bir talep ile bize başvurmuştur: PO içinde güvenilir ve düşük seviyede nem ölçümü. Daha önce kullanmakta oldukları nem ölçüm sistemi, oldukça fazla bakım gerektiren ve bu çerçevede sık sık arızalanan bir grup FT-IR analizörlerinden oluşmaktaydı. PO’nun higroskopik ve tehlikeli doğası, nem içeriğinin en hassas tespiti ve hızlı tepki süreleri için online analiz tekniğini gerektirmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen analizler oldukça yavaş ve doğru sonuçlar için zorlu numune işleme adımları gerektirmektedir. PO’da bulunan düşük nem seviyeleri, proses-içi değişimlerine karşı kısa tepki sürelerini gerekli kılan yüksek üretim hacimleri nedeniyle “gerçek zamanlı” izleme yapılmasını mecburi kılmaktadır.

Çözüm

PO’nun tehlikeli ve parlayıcı özellikleri göz önüne alınarak Metrohm Process Analytics tarafından müşterimizin gereksinimlerini karşılayabilmek için sağlam ve ex-proof (ATEX) bir proses enstrümanı önerilmiştir. NIRS XDS, entegre bir ATEX kabinine sahip olup 9 adede kadar bağımsız örnekleme noktasından ölçüm alabilmektedir. Ölçümler, düşük seviyelerdeki nemi hassas olarak (onlu ppm derişimlerinde ±4 ppm sapma ile) izlemeye olanak tanıyan endüstriyel tip bir akış hücresi yardımı ile online yöntemle yapılmaktadır. Sonuçlar gerçek zamanlı olarak (her 30 dakikada bir) 4-20 mA bağlantısı ile müşteri PLC sistemine aktarılmaktadır.


Müşterimizin laboratuvarında enstrümanımızla gerçekleştirilen bir fizibilite çalışmasını takiben IR ile proses ortamındaki NIR sonuçları karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. NIRS enstrümantasyonumuzun sinyal-gürültü oranı (S/N), önceki IR sistemlerinin sunduğu değerlerden çok daha iyi çıkmış olup, böylece bu tür düşük seviye nem tespitleri için ek bir kazanım olarak göze çarpmaktadır. Bu duruma ek olarak Metrohm, spektroskopik sonuçların doğruluğunu güvence altına almak amacıyla Karl Fischer titrasyonunu da bir referans analizi olarak sunmaktadır. Müşterinin laboratuvar çalışmaları Metrohm titrasyon uzmanlarının sunmuş olduğu değerli geri bildirimler yardımı ile geliştirilmiştir. Şimdilerde bu endüstriyel proses analizörü, destilasyon kulesinden son ürüne (finisher) kadar uzanan birkaç farklı örnekleme noktasını başarılı bir biçimde izlemektedir.

Sonuç

Müşterimiz kendisini oldukça zorlayan bir probleme sahipti, ancak şimdi PO’daki düşük su içeriğini gerçek zamanlı olarak güvenli bir biçimde izleyebilmektedir. Entegre ve ex-proof bir online proses analizörü kombinasyonu, son kullanıcının kimyasal işlemlerini azaltırken, ürün kalitesi ve kârını arttırabilmesini mümkün kılmaktadır.

Çöldeki brom imalatçısı

Müşteri

Çalışmalarını uzak bir çölde yürüten müşterimiz, brom, alev geciktirici kimyasallar ve diğer bromlu ürünlerin yanı sıra, potasyum hidroksit üreten büyük kuruluşlardan biriydi. Bu kimyasalların üretimi, yüksek güvenlik önlemlerine uyulmasını ve anahtar proses parametrelerinin kesintisiz olarak izlenmesini gerektiren oldukça tehlikeli bir operasyon olarak öne çıkmaktaydı. Uygun proses verilerinin doğru zamanlı bir biçimde sağlanmaması durumunda, üretimin kontrol edilmesi mümkün olamamakta ve bu nedenle söz konusu izleme kriterleri müşterinin üretim tesisinin verimli olarak çalışabilmesi için kesin bir zorunluluk olarak öne çıkmaktaydı.

Zorlu proje

Tesisteki mevcut proses analizörü uzun bir süredir onarıma ihtiyaç duymakta ve aslında artık pazarda satılmamaktaydı. Bu sistem, korosif ve toksik bir matriks olan brom üretimi esnasında kimyasal ayarlama ve optmizasyon yöntemi ile proses kontrolü için kullanılmaktaydı. Proses, tehlikeli alanda gerçekleştirilmekte ve her türlü proses değişikliğini izlemeye olanak tanıyacak yeterlilikte doğru veri sağlayabilecek kısa analiz zamanlarına sahip sağlam ve Ex-Proof bir çözümü gerektirmekteydi. Yalnızca çölün ortasında yerel hizmet sağlamak için değil, aynı zamanda bir dizi eğitim vermek (hem Metrohm tesislerinde hem de müşteri sahasında) için de uygun bir servis/destek yapısına da ihtiyaç vardı.

Çözüm

Metrohm Process Analytics, bu müşteri için piyasadaki mevcut diğer seçeneklerin ölçüm kabiliyetlerini çok daha öteye taşıyan özel bir inline proses analizör versiyonu geliştirdi. Yüksek korosif matrikse karşı koruma sağlayacak sağlam inline problar ve Ex-Proof (ATEX) kabin gibi endüstriyel analiz gereksinimeri bu zorlu proses izleme çözümüne entegre edildi. Hem tehlikeli bir proses ortamında çalışabilme, hem de inline proses analizörün ürettiği verilerin anlaşılabilmesini güvence altına alabilmek için bu lokasyonda Metrohm satış organizasyonlarının sunduğu yerel destek ve eğitimlere en yüksek öncelik verildi.

Sonuç

Müşterimiz artık, zorlu ihtiyaçları için Metrohm Process Analytics tarafından özel olarak geliştirilen anahtar teslim bir çözüm kullanarak inline proses izleme yoluyla brom üretimini güvenle kontrol edebilmektedir. Uzaktan kontrol edilebilen ve Ex-Proof bir cihazla alınan inline ölçümler, çalışma ortamını herkes için daha güvenli kılmaktadır – kimyasallarla temas yoktur ve herhangi bir üretim sorunu meydana geldiğinde daha hızlı (gerçek zamanlı) sonuç alınmakta ve böylelikle duruş süreleri en aza indirilmektedir. Özelleştirilmiş proses analiz cihazından uygulama metodu geliştirmeye ve hatta uzmanlar tarafından yerinde sunulan eğitimlere kadar karşılaştığınız her türlü zorlukta çözüm ortağınız olarak yanınızdayız.

Seyir halindeki bir teknede balık biti temizliği prosesi

Müşteri

Kimya endüstrisinde önemli bir küresel oyuncu olan müşterimiz, Metrohm Process Analytics ile uzun süredir devam eden bir işbirliği içinde olup gelenekselin dışındaki uygulama gereksinimleri için kime güveneceğini bilmekteydi. Bu sefer, seyir halindeki (aktif olarak çalışan) bir teknede yer alan bir deniz suyu banyosunda balık biti giderimi sağlayan bir ilacın miktarını doğru bir şekilde ölçmek için sağlam bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Basit, değil mi?

Zorlu proje

İlacın doğru dozajlandığından emin olmanın yanı sıra su kalitesi ve atık izleme, devlet standartlarına uyumluluk açısından önem taşımaktaydı. Balıklar, bit temizliği işlemi için kısa bir süreliğine hassas miktarlarda hidrojen peroksit (H2O2) ilacı içeren deniz suyu banyolarına bırakılmaktaydı. Bu işlem, yapışmış parazitlerin temizlenmesini sağlamakta ve daha sonra sudan filtre edilerek uzaklaştırılmalarına olanak tanımaktaydı. Banyo dozunun eksik basılması, hâlâ balıklara yapışık parazitler kalmasına, ürün kalitesinin düşmesine ve hatta hayvanın ölümüne yol açabilmekteydi. Öte yandan aşırı dozajlama da balıklarda oksidatif strese, cilt/pulların beyazlaşmasına ve ölüme sebep olabilmekteydi. İşte bu nedenle, doğru temizleme için hızlı bir analiz ve tepki süresine ihtiyaç duyulmaktaydı.

Bu analizin uzak bölgelerde seyir halinde bir teknede yapılması gerekliliği, online proses analizörümüzün dengesiz zemin, sarsılma ve sallanma hareketliliği altında günlük kullanıma dayanacak kadar sağlam bir yapıda olması gerektiği anlamına geliyordu. Teknede bulunan sınırlı alan ise sistemin kesin olarak minimum yer kaplamasını mecbur kılıyordu. Bu koşullar altında proses kontrolü, hayvanlar açısından hayat ile ölüm arasındaki farkı belirlemekteydi.

Çözüm

Metrohm Process Analytics tarafından teknede hızlı analiz için özel olarak tasarlanmış sağlam bir çözüm müşteriye önerildi - kesinlikle tipik bir endüstriyel uygulama veya lokasyon değildi bu! Üstelik uzman kimyagerlerden oluşan ekibimiz ölçümler arasındaki zamanı sadece 60 saniyeye kadar indirebilen bir online analiz metodunu da geliştirmeyi başardılar.  

Sonuç

Şu anda müşterimiz birkaç iyileştirme ile daha fazla maliyet tasarrufu sağlayabiliyor: daha doğru dozajlama sayesinde daha az ilaç kullanımı, daha az hatalı ilaçlama kaynaklı ürün kaybı ve sunduğumuz hızlı analiz süreleri sayesinde genel olarak iyileştirilmiş bir süreç. Bu müşteri ile uzun süredir devam eden işbirliğimiz, herhangi bir diğer tedarikçinin kolayca hayır diyebilecekken özel üretim bir çözümü kendilerine sunmamızı sağladı. Endüstriyel analizlerden, uzaktan proses izlemeye kadar uzanan geniş bir yelpazede sadece bir analizör değil entegre bir proses çözümü sunuyoruz.

Uygulamalar Kitabı'nı indirin

Uzmanlığımızın kapsamı hakkında daha fazla bilgi alın: doymuş tuzlu sudaki amonyak ve gübrelerden, çinko madenciliği ve arıtımına kadar – hepsine hakimiz. 

Uygulama Kitabı son 40+ yılda proses endüstrisine satılan uygulamalara genel bakış sunmaktadır. Tüm dünyada 100.000 adetten fazla kurulan proses analizörleri ile karşılaştığınız zorluklara çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Uygulama Kitabı'nı indirmek için buraya tıklayın

Karşıdan Yüklemeler

Müşterilerimizin görüşleri

"Metrohm NIRS XDS analizörünün oldukça sağlam ve güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Bakım gerektirmiyor. Üretim de önemli ölçüde arttı. Metrohm mükemmel bir teknik destek sundu. Gerekli modellerin tasarlanma süreci de oldukça hızlıydı!"

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleimeier, PAT, Dow Chemical, Stade, Almanya

Sizin için buradayız, 7/24 ve tüm dünyada

Satış temsilcisi ile kurduğunuz ilk iletişimden, danışma seansları ve acil durum hizmetlerine kadar uzanan tüm süreç boyunca Metrohm Process Analytics her zaman yanınızdadır. Metrohm, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünya genelinde 50’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve böylece mümkün olabilecek en kısa zamanda yerinde servis ve eğitim hizmetlerini yerel dilinizde sunabilmektedir.

Güvenebileceğiniz tecrübe

Dünya çapında 10.000 adetten fazla kurulu ve çalışan sistem sayımız tecrübemizin açık bir göstergesidir. Proses kontrol ve proses izleme süreçleriniz için sunduğumuz çözümler tüm endüstrilerdeki önde gelen sektör liderleri tarafından güvenle kullanılmaktadır.
  • Petrokimya
  • Kimyasallar
  • Yarı-iletkenler
  • Gıda ve meşrubatlar
  • İlaç
  • Yüzey kaplama
  • Güç / enerji
  • Madencilik
  • Atık su arıtımı

Peki sizin zorlu projeniz nedir?

Karşılaştığınız analitik zorluklarda size yardımcı olmayı çok isteriz. Bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

*
*
*
*
*
*

 
*