Ortam havasında aerosolerin ve gazların kesintisiz takibi

Ortam havasının kalitesi sağlığımız ve çevre için önemlidir.

MARGA, hava kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilecek gazlar ile aerosol bileşiklerin kesintisiz olarak tam otomatik örnekleme ve analizini sağlayan sistemdir.

MARGA air monitoring system

Çarpıcı özellikler

  • Ölçülen gazlar: HCl, HNO3, HNO2, SO2, NH3
  • Ölçülen aerosol iyonlar: CL-, NO3-, SO42-, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+
  • 1 saatlik zaman çözünürlüğü - numune alma işleminden 1 saat sonra tüm sonuçlar hazırdır
  • Numune alma, analiz ve tam diagnostik erişimi için tek yazılım.
  • Kalibrasyonu elimine eden dâhili standart ile iyon kromatografi ile analizler.

Doğru sonuçlar için üstün örnekleme sistemi

İlk olarak, suda çözünebilen gazlar Wet Rotating Denuder cihazında absorbe edilir ve ardından suda çözünebilen iyon ve aerosoller Steam-Jet Aerosol Collector içerisine ekstrakte edilir.

Sonrasında gaz ve aerosol numuneleri  iyon kromatografsi ile analiz edilir. Flow Control Box (FCB), her saat belirli hacimdeki bir havanın hassas olarak Sample Box içerisinden geçmesini sağlar.

Toplanan numunelerin müdahale gerektirmeksizin ölçümü

Toplanan gaz ve aerosollerin analizi için iki iyon kromatograf tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Kolonların performansının anlık olarak kontrol edilmesi ve cihazın kendi kendine kalibrasyonunu yapabilmesi için dahili olarak ölçüm sırasında bir standart eklemesi yapılmaktadır.  Sezgisel yazılım, güvenebileceğiniz ve sorunsuzca raporlayabileceğiniz sonuçlar için doğrulama göstergeleri ile birlikte tüm verileri kaydeder.

7/24 tam otomatik çalışma

MARGA, ücra fakat bir internet bağlantısı yardımıyla asla evinizden uzak olmayan lokasyonlarda  izleme amacıyla dizayn edilmiştir. Bu nedenle, sistemin performansı uzaktan takip edilebilmekte, ayarlamalar yapılabilmekte ve sonuçlar istenildiği an indirilebilmektedir.

Kesintisiz güç kaynağı (UPS) uzun süreli elektrik hataları sonrası otomatik yeniden başlama özelliği ile çalışmanın devamını sağlamaktadır.

Dünya çapında kabul gören sistem

MARGA sistemi Metrohm Applikon tarafından Energy research Centre of the Netherlands (ECN) ve U.S. EPA işbirliği ile geliştirilmiştir. Ayrıca, U.S. EPA Environmental Technology Verification Program (ETV) tarafından doğrulanmıştır. MARGA sistemi dünya genelinde kullanılan ve çoğu çevre izleme program ve araştırmalarına katkıda bulunmaktadır.

Çin’den Finlandiya ve Meksika’ya kadar bilimsel topluluklar tarafından hava kalitesinin izlenmesinde doğrulanmış bir metod olarak bilinmektedir – ve böylece bizlerin ve çevre sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Karşıdan yüklenenler

MARGA, otomatik veri toplama, sonuç hesaplama ve saklama özellikleri sayesinde çok üstün.
Fei Li,
Tropikal ve Deniz Meteorolojisi Enstitüsü,  Gunangzhou, Çin ‘de araştırmacı