İyon kromatografi ile yiyecek ve içeceklerde basit sülfit tayini

Metrohm, amperometrik ve iletkenlik tespit yöntemlerini kullanan iyon kromatografi ile yiyecek ve içecek matrislerindeki sülfiti belirlemek için optimize edilmiş iki metot geliştirmiştir. Bu metotlar, sülfit tespitini daha basit, daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirmektedir.

Amperometrik tespit yöntemini kullanan IC’nin avantajları:
  • 0,2 mg / kg'da doğru ölçüm için yüksek hassasiyet
  • Daha yoğun kıvama sahip yiyecekler dahil çok çeşitli gıda maddeleri için uygundur
  • Uygun sinyal kararlılığı ve sonuçların tekrarlanabilirliği
  • Otomatik elektrot temizleme yöntemi (patent başvurusu yapılmış), zaman alan manuel temizleme adımlarını ortadan kaldırır ve elektrod ömrünü uzatır

İletkenlik tespit yöntemini kullanan IC’nin avantajları:

  • 10 mg / kg'da hassas miktar tayini ve düşük organik yüke sahip gıdalarda daha yüksek sülfit konsantrasyonları
Food and beverage industry: QC of wine

Daha basit sülfit tayini için optimize edilmiş metotlar hakkında daha fazla bilgi alın

Bu ücretsiz white paper yayını, gıdalardaki sülfitin kimyasal özelliklerini ve yaygın olarak kullanılan bu katkı maddesine ilişkin resmi düzenlemeleri ana hatlarıyla belirtip, Monier-Williams yöntemi gibi tarihsel belirleme yöntemlerini ve bunların dezavantajlarını açıklayarak optimize edilmiş iki sülfit belirleme yöntemine ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. (Amperometrik ve iletkenlik tespit metotlu IC).

Ücretsiz White Paper yayınını indirin

Yiyecek ve içecek endüstrisinde kalite kontrol için iyon kromatografinin (IC) faydaları

Yalnızca ulusal ve uluslararası norm ve standartlara uygun olarak izlenmesi gereken çok sayıda analit olduğundan değil, aynı zamanda birçok gıda maddesinin matriksinden dolayı da yiyecek ve içecek analizi zorlu bir süreçtir. İyon kromatografi, aşağıdaki zorlukları ele alan yiyecek ve içecek analizi için standart bir yöntem haline gelmiştir:

  • IC kullanımı kolay oldukça sağlam bir analiz tekniğidir.
  • IC tek bir çalışmada birden fazla bileşeni analiz edebilmektedir
  • IC, diyaliz, filtrasyon ve seyreltme gibi otomatik inline örnek hazırlama sunarak zamandan tasarruf etmenize ve hataya açık ve zaman alıcı manuel adımları en aza indirmenize yardımcı olur

IC ve diğer analitik tekniklerin karşılaştırılması

  • HPLC, yaş kimyasal ve türetme yöntemleri sıklıkla toksik ve biyolojik olarak aktif kimyasalları içerir. Laboratuvar malzemelerine maruz kalınması ve atıklar bu analitik teknikleri riskli ve maliyetli hale getirir. IC güvenlidir ve kimyasal atık üretmez. STREAM (Ölçümden Sonra Eluenti Yeniden Kullanan Supresör Bakımı) veya microbore kolonları gibi gelişmiş teknolojiler, kimyasal tüketimini minimuma indirmeye yardımcı olur.
  • Hibrit Teknikler (örn., GC-MS, LC-MS/MS) oldukça güçlü ve karmaşıktır. Bununla birlikte, pahalı gazlar veya ön analitik türetme adımları ve uzmanlar tarafından çalıştırma gerektiğinden, yüksek işletme maliyetlerine sebep olmaktadır. IC, kullanım kolaylığının yanı sıra daha düşük cihaz ve işletme maliyetlerinden yararlanan basit, kompakt ve doğrudan bir tekniktir.

Metrohm IC size nasıl yardımcı olabilir

Metrohm IC, sağlam cihazlar, İsviçre yapımı kalite ve küresel destek anlamına gelimektedir. Ayrıca Metrohm IC, basitleştirilmiş yiyecek ve içecek analizi için çok sayıda otomatik inline numune hazırlama tekniği sunmaktadır: Inline Ultrafiltrasyon, Inline Diyaliz, Inline Seyreltme, Inline Ekstraksiyon, Inline Matris Eliminasyonu, Inline Ön Konsantrasyon, Inline Gaz Giderme, Akıllı Kısmi Döngü Enjeksiyonu.