IC’nin kapsamını genişletmek – hibrit teknikler

Hyphenated techniques

Metrohm iyon kromatografi ile bir taraftan sofistike örnekleme sistemleri (PILS, MARGA ve CIC) ve/veya kapsamlı, yüksek hassasiyetteki tespit sistemleri (IC-MS, IC-ICP/MS) ile büyük ölçüde iyon kromatografinin kapsamı genişletilebilir.

Diğer bir opsiyon ise, Metrohm IC ile portföyümüzdeki  titrasyon ve voltammetri gibi tamamlayıcı sistemlerin birleşimidir. TitrIC ve VoltIC her biri ayrı ayrı olmak üzere tek bir sistemde çoklu paremetrelerin analizine olanak verir.

Hibrit sistemler sistemleri (16)

Tüm Hibrit sistemler sistemlerini göster (16)

Yakmalı İyon Kromatografi

Pirohidrolitik yakmalı iyon kromatografi (Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography - CIC) otomasyonlu iyon kromatografi için tüm yakılabilen örneklerde aralığı genişletir.

Yakmalı iyon kromotografide, örnek, bir fırın biriminde pirohidroliz ile muamele edilir. Elde edilen gaz bileşikleri, analiz için Metrohm IC sistemine enjekte edilen bir çözelti içerisine tutturulur.

Yakmalı iyon kromatografisi çeşitli halojenler ile sıvı, gaz ve viskoz akışkanlar gibi matriksler içerisinde bulunan sülfürü saptamak için tercih edilen bir yöntemdir.
 • Tam otomasyonlu rutin analizler
 • Numune verimliliği ve doğru sonuçlar açısından bakıldığında "offline digestion" metodlarından üstün yöntem
 • Her biri farklı halojenin konsantrasyonlarının kalifikasyonu ve belirlenmesi

CIC sisteminin uyumlu olduğu resmi standartlar

 • ASTM D7359-08 Aromatik Hidrokarbonlarda ve karışımlarındaki Toplam Flor, Klor ve Kükürt için Oksidatif Pirohidrolitik Yanma ve ardından İyon Kromatografi Tayini (Yanma İyon Kromatografisi, CIC) ile Standart Test Yöntemi
 • UOP991-11 Yanma İyon Kromatografisi (CIC) ile Sıvı Organiklerde Klorür, Florür ve Bromür
 • ASTM D5987-96(2007) Pyrohidrolitik Ekstraksiyon ve İyon Seçici Elektrod veya İyon Kromatografi Yöntemleri ile Kömür ve Kokdaki Toplam Flor için Standart Test Yöntemi
 • ASTM WK 24757 LPG'de F, Cl, S için çalışma kalemi
 • ASTM D7994-17 Sıvı Petrol Gazı (LPG) 'nde Oksidatif Pirohidrolitik Yanma Sonucu İyon Kromatografisi Algılama (Yanma İyon Kromatografisi-CIC) ile Toplam Flor, Klor ve Kükürt için Standart Test Yöntemi

CIC için test edilmiş ve çalışılmış uygulamalar

 • Çevreyle ilgili maddeler (yağ, platik atığı, cam ve aktif karbon, ...)
 • Elektronik birleşikler (baskılı devre kartları, reçine, kablo, yalıtım, ...)
 • Yakıtlar (benzin, gaz yağı, ham petrol, kalorifer yakıtı, kömür, bütan, propan, doğal gaz, katalitikler, ...)
 • Plastikler (polietilen gibi polimerler, polipropilen, ...)
 • Boyama ajanları (pigmentler, boyalar, ...)
 • İlaç ürünleri (ham maddeler, ara ürünler, bitmiş ürünler, ...)
 • Yiyecekler (yağlar, baharatlar, unlar ve tatlandırıcılar, ...)

Karşıdan Yüklemeler

Hava izleme

Hava kirliliği; hızlı sanayileşmenin bir yan etkisidir ve günümüzde yaygın bir olgu haline gelmiştir.

Metrohm iyon kromatografi ile sofistike örnekleme sistemleri birleştirildiğinde ortamdaki havanın kritik kirlenme parametrelerini kapsamlı bir şekilde izlemek için çok uygun bir sistem oluşur.

MARGA ile 7/24 hava kalitesi izleme

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) ortamdaki havanın online olarak izlenmesi için özel bir çözümdür.

MARGA aerosoldeki ve ortam havasındaki belirli bir hacim içerisindeki gaz fraksiyonundan iyonik yükleri toplar (anyon ve katyon), bir solüsyon haline getirir ve analiz için dual yollu iyon kromotografiye enjekte eder. MARGA hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

Sıvı örnek içine partikül ya da kısaca PILS, ortamda ki havanın içindeki belirli bir miktar aerosolü sıvı faza transfer eder.
PILS, aerosollerin çoklu-parametre analizleri için herhangi bir Metrohm iyon kromotografi sistemine entegre edilebilmektedir. Bu örnekleme sistemi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kapsamlı iyon analizleri için kombine ölçümler

Sudaki iyonik bileşenlerin kapsamlı analizi direkt ölçüm, titrasyon, iyon kromatografi ve voltammetri tekniklerini gerektirebilir. Tüm bu teknikleri tek bir analitik sistemde birleştirin ve tek bir numunede tüm iyonları tayin edin.

TitrIC flex –çoklu parametre ölçümü için titrasyon ve IC’yi bir araya getirir

Bir bakışta TitrIC flex'in sunduğu avantajlar:
 • Titrasyon, direkt ölçüm ve iyon kromatografiyi (hepsi de aynı üreticiden) bir araya getiren benzersiz sistem birleşimi
 • Eş zamanlı gerçekleştirilen titrasyon ve iyon kromatografi
 • Tüm sonuçlar ortak bir veri tabanında bir araya getirilir ve tek bir raporda paylaşılır
 • Üç analitik teknik için tek bir oto-önrekleyici
 • Titrasyon ve iyon kromatografi birbirinden bağımsız olarak ya da birlikte çalıştırılabilir
 • Numune sayısı arttıkça genişletilebilen modüler OMNIS Sample Robotu

TitrIC flex I

TitrIC flex I for combined titrimetric and ion chromatography measurement

 • Sıcaklık, iletkenlik ve pH değerinin direkt ölçümü
 • Kalsiyum, magnezyum, p ve m değerlerinin titrimetrik tayini
 • İyon kromatografi ile (ultrafiltrasyondan sonra) eş zamanlı anyon tayini

> TitrIC flex I hakkında daha fazla bilgi alın

TitrIC flex II

TitrIC flex II for combined titration and anion and cation measurement with ion chromatography

 • Sıcaklık, iletkenlik ve pH değerinin doğrudan ölçümü
 • p ve m değerlerinin titrimetrik tayini
 • Anyon ve katyonların (kalsiyum ve magnezyum dahil) ultrafiltrasyondan sonra iyon kromatografi ile eş zamanlı tayini
 • Otomatik iyonik denge hesaplaması

> TitrIC flex II hakkında daha fazla bilgi alın

Downloads

VoltIC Professional – iyon kromatografi ve voltammetri kombinasyonu

VoltIC Professional eser miktardaki iyon analizleri için iyon kromatografiyi ve voltammetriyi güçlü tek bir sistem olarak kombine eder.

VoltIC Professional hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Karşıdan Yüklemeler

IC/MS ve IC-ICP/MS – iyon kromatografisi ile kütle spektrometresi kombinasyonu

İyon kromatografi ile yapabileceklerinizi, kütle spektrometresi(IC-MS) ile ya da indüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (IC-ICP/MS) ile genişletebilirsiniz. Sonuçta, daha yüksek hassasiyet ve seçicilikten faydalanmış olacaksınız. Aynı zamanda, bu sistemler içme suyunda bulunan zehirli impüritelerin (haloasetik asit) tayini gibi maksimum güvenilirliğin gerektiği analizleri yapabilmenize olanak sağlamaktadır.

Elde edilen nicel sonuçlara ek olarak, bu teknikler örnek ile ilgili nitel bilgiler edinilmesini de sağlar.