IC’nin kapsamını genişletmek – hibrit teknikler

Hyphenated techniques

Metrohm iyon kromatografi ile bir taraftan sofistike örnekleme sistemleri (PILS, MARGA ve CIC) ve/veya kapsamlı, yüksek hassasiyetteki tespit sistemleri (IC-MS, IC-ICP/MS) ile büyük ölçüde iyon kromatografinin kapsamı genişletilebilir.

Diğer bir opsiyon ise, Metrohm IC ile portföyümüzdeki  titrasyon ve voltammetri gibi tamamlayıcı sistemlerin birleşimidir. TitrIC ve VoltIC her biri ayrı ayrı olmak üzere tek bir sistemde çoklu paremetrelerin analizine olanak verir.

Hibrit sistemler sistemleri (17)

Tüm Hibrit sistemler sistemlerini göster (17)

Hava izleme

Hava kirliliği; hızlı sanayileşmenin bir yan etkisidir ve günümüzde yaygın bir olgu haline gelmiştir.

Metrohm iyon kromatografi ile sofistike örnekleme sistemleri birleştirildiğinde ortamdaki havanın kritik kirlenme parametrelerini kapsamlı bir şekilde izlemek için çok uygun bir sistem oluşur.

MARGA ile 7/24 hava kalitesi izleme

MARGA (Monitor for Aerosols and Gases) ortamdaki havanın online olarak izlenmesi için özel bir çözümdür.

MARGA aerosoldeki ve ortam havasındaki belirli bir hacim içerisindeki gaz fraksiyonundan iyonik yükleri toplar (anyon ve katyon), bir solüsyon haline getirir ve analiz için dual yollu iyon kromotografiye enjekte eder. MARGA hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Particle Into Liquid Sampler (PILS)

Sıvı örnek içine partikül ya da kısaca PILS, ortamda ki havanın içindeki belirli bir miktar aerosolü sıvı faza transfer eder.
PILS, aerosollerin çoklu-parametre analizleri için herhangi bir Metrohm iyon kromotografi sistemine entegre edilebilmektedir. Bu örnekleme sistemi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yakmalı İyon Kromatografi

Pirohidrolitik yakmalı iyon kromatografi (Pyrohydrolytic Combustion Ion Chromatography - CIC) otomasyonlu iyon kromatografi için tüm yakılabilen örneklerde aralığı genişletir.

Yakmalı iyon kromotografide, örnek, bir fırın biriminde pirohidroliz ile muamele edilir. Elde edilen gaz bileşikleri, analiz için Metrohm IC sistemine enjekte edilen bir çözelti içerisine tutturulur.

Yakmalı iyon kromatografisi çeşitli halojenler ile sıvı, gaz ve viskoz akışkanlar gibi matriksler içerisinde bulunan sülfürü saptamak için tercih edilen bir yöntemdir.
 • Tam otomasyonlu rutin analizler
 • Numune verimliliği ve doğru sonuçlar açısından bakıldığında "offline digestion" metodlarından üstün yöntem
 • Her biri farklı halojenin konsantrasyonlarının kalifikasyonu ve belirlenmesi

CIC sisteminin uyumlu olduğu resmi standartlar

 • ASTM D7359-08 Aromatik Hidrokarbonlarda ve karışımlarındaki Toplam Flor, Klor ve Kükürt için Oksidatif Pirohidrolitik Yanma ve ardından İyon Kromatografi Tayini (Yanma İyon Kromatografisi, CIC) ile Standart Test Yöntemi
 • UOP991-11 Yanma İyon Kromatografisi (CIC) ile Sıvı Organiklerde Klorür, Florür ve Bromür
 • ASTM D5987-96(2007) Pyrohidrolitik Ekstraksiyon ve İyon Seçici Elektrod veya İyon Kromatografi Yöntemleri ile Kömür ve Kokdaki Toplam Flor için Standart Test Yöntemi
 • ASTM WK 24757 LPG'de F, Cl, S için çalışma kalemi
 • ASTM D7994-17 Sıvı Petrol Gazı (LPG) 'nde Oksidatif Pirohidrolitik Yanma Sonucu İyon Kromatografisi Algılama (Yanma İyon Kromatografisi-CIC) ile Toplam Flor, Klor ve Kükürt için Standart Test Yöntemi

CIC için test edilmiş ve çalışılmış uygulamalar

 • Çevreyle ilgili maddeler (yağ, platik atığı, cam ve aktif karbon, ...)
 • Elektronik birleşikler (baskılı devre kartları, reçine, kablo, yalıtım, ...)
 • Yakıtlar (benzin, gaz yağı, ham petrol, kalorifer yakıtı, kömür, bütan, propan, doğal gaz, katalitikler, ...)
 • Plastikler (polietilen gibi polimerler, polipropilen, ...)
 • Boyama ajanları (pigmentler, boyalar, ...)
 • İlaç ürünleri (ham maddeler, ara ürünler, bitmiş ürünler, ...)
 • Yiyecekler (yağlar, baharatlar, unlar ve tatlandırıcılar, ...)

Downloads

Kapsamlı iyon analizleri için kombine ölçümler

Su içerisindeki iyonların kapsamlı analizi için direkt ölçümler, titrasyon, iyon kromatografi ve voltammetri gereklidir. TitrIC Vario pro, bu teknikleri MagIC Net yazılımı tarafından kontrol edilebilen  kombine tek bir sistem halinde karşımıza çıkarır.

TitrIC Vario pro – titrasyon ve IC'yi bir araya getiren çoklu parametre analizi 

TitrIC Vario pro sisteminin çarpıcı özellikleri:

 • Tüm iyonik birleşikleri için tam otomatik analiz
 • Kombine edilmiş her bir teknik için tek bir rapor ile sonuç elde etme
 • Üç farklı analitik teknik için tek oto-örnekleyici (direk enjeksiyon, titrasyon ve IC)
 • Metrohm Inline Örnek Hazırlama  teknikleri ile uyumluluk (Metrohm Inline Sample Preparation - MISP)
 • FDA uyumluluğu

Kolay kullanım

TitrIC Vario pro tam otomasyona olanak verir ve örnek tablosu doldurulduktan sonra start butonuna basılarak gözetimsiz olarak çalışır.

Belirlenen herhangi bir parametrenin dışına çıkılırsa TitrIC Vario Pro, kayıt ettiğiniz uyarı mesajını veya sistemin hemen kapatıldığını cep telefonunuza veya e-posta adresinize bildirim olarak gönderir.

Yüksek esneklik

TitrIC Vario pro, zaman ve efordan tasarruf etmenizi sağlayan Metrohm Inline Örnek Hazırlama (MISP) teknikleri ile her zaman güncellenebilmektedir. Örneğin; Inline Seyreltme (Inline Dilution).

Ne kullanmak istediğinize siz karar verin

TitrIC Vario pro sadece titrasyon ile iletkenlik ölçümleri yapmanız için veya sadece iyon kromotografi ile çalışmanız için, isterseniz de ikili sistem olarak çalışmanız için sizi özgür kılar.

Ölçüm için yaratıldı

Metrohm metodlarıyla ve/veya cihazlarıyla çalışıyorsanız, Metrohm IC veya Titratör sisteminizi TitrIC Vario pro sistemine yükseltmeniz için sizlere yardımcı olabiliriz.

Yüksek güvenilirlik

TitrIC Vario pro otomatik olarak sizin belirleyeceğiniz herhangi bir sayıda numune çalışmasından sonra kontrol standardı enjekte eder.

Kontrol standardı belirlemelerin dışında kalırsa TitrIC otomatik olarak kalibrasyonu yeniler.

Downloads

VoltIC Professional – iyon kromatografi ve voltammetri kombinasyonu

VoltIC Professional eser miktardaki iyon analizleri için iyon kromatografiyi ve voltammetriyi güçlü tek bir sistem olarak kombine eder.

VoltIC Professional hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Downloads

IC/MS ve IC-ICP/MS – iyon kromatografisi ile kütle spektrometresi kombinasyonu

İyon kromatografi ile yapabileceklerinizi, kütle spektrometresi(IC-MS) ile ya da indüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometresi (IC-ICP/MS) ile genişletebilirsiniz. Sonuçta, daha yüksek hassasiyet ve seçicilikten faydalanmış olacaksınız. Aynı zamanda, bu sistemler içme suyunda bulunan zehirli impüritelerin (haloasetik asit) tayini gibi maksimum güvenilirliğin gerektiği analizleri yapabilmenize olanak sağlamaktadır.

Elde edilen nicel sonuçlara ek olarak, bu teknikler örnek ile ilgili nitel bilgiler edinilmesini de sağlar.