Kompakt performans: Yüzey-baskılı ve interdigitated elektrodlar

Bir kriter seçiniz.
 • Çalışma elektrodu: Karbon
 • Çalışma elektrodu: Altın
 • Çalışma elektrodu: Platin
 • Çalışma elektrodu: Transparan
 • Çalışma elektrodu: Diğer Metaller
 • Nanomodifiye çalışma elektrodu
 • Biyomodifiye çalışma elektrodu
 • Medyatör modifiye çalışma elektrodu
 • Modifiye edilmemiş çalışma elektrodu
 • Çoklu Analizler
 • Entegre
 • Entegre akış hücresi
 • Electrochemistry Lab Kits