Gıda maddelerindeki toplam sülfitin basitleştirilmiş analizi
6.4.2021

Ücretsiz white paper yayını geliştirilmiş iki IC metodunu ele almaktadır 

Sıvı ve katı gıda maddelerinde toplam sülfit tayini kritik ancak zorlu bir uygulamadır. Ücretsiz Metrohm white paper yayını, iyon kromatografik ayırma ve ardından amperometrik (metot 1) ve iletkenlik tespiti (metot 2) kullanılarak basitleştirilmiş sülfit analizi için iki geliştirilmiş metot sunmaktadır. Metot 2, düşük organik yüklü gıdalardaki daha yüksek sülfit konsantrasyonları için ideal olarak uygun olsa da, metot 1, 0.2 mg / kg kadar düşük tespit limitlerinin yanı sıra neredeyse tüm gıda matrisleri ve değişen sülfit konsantrasyonları için olağanüstü sinyal kararlılığı ve tekrarlanabilir sonuçlar nedeniyle daha üstündür.

Sülfit analizi için mevcut yöntemler uygulama açısından karmaşıktır ve güvenilir değildir (Monier-Williams yöntemi) ya da çalışan elektrodun sık sık temizlenmesini gerektirir (iyon kromatografik ayırmadan sonra, doğru akım uygulayan elektrokimyasal algılama). Bu white paper yayınında sunulan geliştirilmiş IC metotları, aşağıdaki nedenlerden dolayı mükemmeldir:

  • Metot 1'de, neredeyse tüm gıda matrislerinde toplam sülfitin belirlenmesine izin veren daha alkali bir stabilizasyon çözeltisi kullanılır.
  • Kısa, kararlı tutunma süreleri ve iyi pik şekilleri için bir iyon dışlama kolonu yerine yüksek kapasiteli bir iyon değiştirme kolonu kullanılır.
  • Metot 1, elektrodları yalnızca 2 dakika sonra tamamen yenileyen ve aksi takdirde gerekli olan sık temizliğin üstesinden gelen özel bir potansiyel tarama (patent başvurusu yapılmış) uygulayarak amperometrik tespit yöntemini kullanır.

> Ücretsiz white paper yayınını indirmek için tıklayın

Simplified sulfite determination in foods and beverages using ion chromatography