ID Kit – eroin ve diğer yasa dışı uyuşturucu maddelerin hızlı, kolay ve doğru tespiti
1.10.2018

Surface-enhanced Raman spectroscopy for opioid and heroin identification with Metrohm's Mira handheld Raman analyzer
Eroin ve diğer opioidler tüm dünyada toplum sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Narkotik suçlarla mücadele kuvvetleri ve adli laboratuvarlar bu tür yasa dışı maddeleri direkt sahada ve yüksek güvenilirlikle tespit edecek hızlı ve verimli metodlara ihtiyaç duymaktadır. Metrohm’un sunmakta olduğu ID Kit, bu gereksinimleri karşılamakta ve yetkili makamların adli laboratuvarlarda oluşan örnek birikmelerini azaltmalarında yardımcı olarak hızlı saha tespitlerine olanak tanımaktadır.

Avcunuzun içindeki adli laboratuvar

ID Kit’in içeriğinde basılabilir Yüzey Geliştirilmiş Raman Saçılımı (P-SERS) substratları bulunmaktadır. Bu teknoloji, eser maddelerden elde edilen Raman sinyallerini birkaç milyon kat büyüterek Mira DS el tipi Raman analizörünün yeteneklerini arttırmaktadır. Mira DS kullanıcıları, tek bir ekran tıklaması ile eser miktarda opioidleri - kirli sokak numunelerinin içinde olsalar bile - tanımlayabilmekte ve derhal harekete geçebilmektedirler.

Artık herkes bir analitik kimyager

ID Kit bilinmeyen maddelerin sahada varsayımsal testi için gerekli tüm bileşenleri içermektedir. Kullanıcılar küçük miktarda numuneyi çözerek P-SERS stripi üzerine uygulamaktadırlar. Daha sonra bu strip Mira DS eltipi analizöründeki SERS Ataçmanı’na yerleştirilmekte ve sonuçlar saniyeler içinde görüntülenmektedir. Eroin için pozitif bir sonuç oldukça net kırmızı renkli bir uyarı ekranıyla görüntülenir. ID Kit, oldukça sağlamdır ve en karmaşık numunelerde bile eroini doğru bir biçimde tespit edebilmektedir.

ID Kit ve Mira DS, bir adli laboratuvarın kabiliyetlerini ilk müdahale ekibinin avuçları içine yerleştirerek her zaman ve her mekanda varsayımsal eroin testi için çok tercih edilen bir çözüm sunmaktadır.

> ID Kit hakkında daha fazla bilgi alın