ASTM D6304 revize edildi – Petrokimyasallarda su içeriği için Karl Fischer fırın tekniği onaylandı
1.2.2021

Yetersiz çözünürlüğe sahip, viskoz ve genellikle yüksek oranda kirlenmiş - kayganlaştırıcılar, hidrolik yağlar ve diğer petrokimyasal numunelerdeki su içeriğini belirlemek karmaşık bir iş olabilir. Bu zorlukları ele alan ASTM, standart yöntem D6304'ü revize etmiş bulunmaktadır. Revize edilmiş standart, artık Karl Fischer fırın tekniğini de içermektedir. Bu teknik, kullanıcıların kulometrik Karl Fischer titrasyonu ile birden fazla numunedeki su içeriğini tam otomatik olarak uygun ve doğru bir şekilde belirlemesini sağlamaktadır.

Karl Fischer fırın tekniği kullanıldığında, yağ matrisi titrasyon hücresiyle temas etmemektedir. Bunun yerine numuneler, tek-kullanımlık viyaller içinde bir fırın örnek işleyicisinin tablasına yerleştirilmekte ve viyaller tek tek ısıtılarak numunelerde bulunan su buharlaştırılmaktadır. Sabit bir inert taşıyıcı gaz akışı, su fraksiyonunu kulometrik tespitin gerçekleştirildiği titrasyon hücresine taşımak için kullanılmaktadır. Numune matrisi viyaller içinde kalmakta ve titrasyondan sonra atılmaktadır. Kulometrik fırın tekniğinin faydaları oldukça yüksektir:

  • KF titrasyon hücresinde kirlenme olmamaktadır
  • Herhangi bir matris interferansı ile karşılaşılmamaktadır
  • Çok daha az çözücü gerektirmektedir
  • Sonuçların tekrarlanabilirliği çok daha yüksektir
  • Birden fazla numunenin seri ve tamamen el değmeden analizi için otomasyon mümkündür.

Petrokimya sektöründeki kalite kontrol laboratuvarları ve yüksek sayıda numune işleme yükü ile karşı karşıya olan sözleşmeli laboratuvarlar, rutin analizlerinin verimliliğini artırmak için yeni resmi standarda uygun olarak Karl Fischer fırın tekniğini kullanabilmektedir.


> Ayrıntıları görmek ve ücretsiz White Paper yayınımızı indirmek için tıklayın

Sample oven processor