Titrering - Hur man rengör doserenheten

Doserenheter kräver regelbundna inspektioner och måste demonteras ned till cylinderenheten då och då och rengöras efter behov.

Månatliga eller kanske även veckovisa inspektioner kan behövas vid de tillfällen då alkaliska, korrosiva eller högkoncentrerade reagens används. Om problemfria reagens används kan inspektionsintervallen sträckas till mellan sex och tolv månader.

Titta på steg-för-steg-instruktioner för rengöring av doserenheten