Titrering - Vanliga frågor

  • Hur kan jag hitta rätt elektrod för min titrerapplikation?

  • Titrerkurvan visar en rät linje, dvs ingen signalförändring.

  • Titrerkurvan visar en instabil mätsignal och/eller signifikanta extremvärden (toppar).

  • Titreringen avbryts trots att ingen ekvivalenspunkt – eller åtminstone inte den förväntade ekvivalenspunkten – har uppnåtts.

  • Resultatet är högre än förväntat.

  • Resultatet är lägre än förväntat.