Förbereda mätkärlet

Oxidation Stability - Measuring Vessel
  • Häll mätlösningen i mätkärlet (6.1428.030, 6.1428.100) och fäst mätkärlslocket med den integrerade konduktivitetsmätcellen (6.0913.130).
  • Avjoniserat vatten används som mätlösning. Ultrarent vatten är inte nödvändigt. Konduktiviteten vid början av mätningen bör inte överstiga20 µS/cm.
  • Vid montering av PTFE-kanylen (6.1819.080 + 6.1808.050) i mätkärletlocket, måste du se till att luften inte matas på konduktivitetmätcellen under senare mätning. Om gasbubblor släpps ut på elektroden blir det brus på mätkurvorna.

Vanliga frågor

  • Spelar volymen av mätlösningen någon roll vid fastställande av induktionstiden?

  • Måste jag bestämma cellkonstanten för min konduktivitetsmätcell ?

  • Hur vet jag när något är fel med min konduktivitetsmätcell?

  • Spelar positionen för PTFE-slangen i mätkärlet någon roll?