Stabilitetsmätning - Vanliga frågor

Allmänt

 • Kan jag bestämma hållbarheten på mitt prov med hjälp av Rancimat?

Problem vid bestämning

 • Mina prov skummar och hamnar därför i mätkärlet. Vad ska jag göra?

 • Vad kan jag göra för att förbättra reproducerbarheten av resultaten?

 • Hopp visas i kurvan och resulterar ibland även i en felaktig utvärdering av kurvan. Vad är det och kan jag göra något för att stoppa det?

 • Pumpen på mitt instrument är extremt högljudd. Är det normalt?

Applikationsrelaterat

 • Påverkar noggrannheten på provets vikt resultatet?

 • Vad är den minsta och den största provmängd som jag kan använda för bestämning?

 • Hur behandlar jag smältbara fasta prover?

 • Hur behandlar jag icke-smältbara fasta prover?

 • Spelar volymen av mätlösningen någon roll vid fastställande av induktionstiden?

Relaterade till metodinställning

 • Jag skulle vilja bestämma oxidationsstabiliteten för en vegetabilisk olja. Vilken metod ska jag använda och behöver jag några speciella tillbehör?

 • Jag skulle vilja bestämma oxidationsstabiliteten för en biodieselblandning. Vilken metod ska jag använda och behöver jag några speciella tillbehör?

 • Jag skulle vilja bestämma värmestabiliteten för PVC. Vilken metod ska jag använda och behöver jag några speciella tillbehör?

 • Påverkar provtemperaturen mitt resultat?

 • Varför behöver jag parametern temperaturkorrektion (Delta T) i min metod?

 • Påverkar gasflödet mitt resultat?

 • Finns det normer/standarder för olje- och fettprover?

 • Finns normer/standarder för biodiesel och biodieselblandningar?

 • Finns normer/standarder för PVC-prov?

Hårdvarurelaterat

 • Kan jag återanvända reaktionskärlet?

 • Kan jag återanvända reaktionskärlslocket?

 • Reaktionskärlslocket sitter löst på reaktionskärlet. Vad kan jag göra?

 • Hur vet jag när något är fel med min konduktivitetsmätcell?

 • Måste jag bestämma cellkonstanten för min konduktivitetsmätcell ?

 • Spelar positionen för PTFE-slangen i mätkärlet någon roll?

 • Vad behöver jag tänka på när jag placerar luftslangen i reaktionskärlet?