KF-titrering – Hopsättning coulometrisk KF-titreringscell

Coulometric KF cell - ordering numbers of the spare parts
  Montera coulometercellen på följande sätt:

 1. Placera 6.1903.030 omrörare i coulometercellen.
 2. Skär 6.2713.0x0 hylsor natill rätt längd och fäst dem till jordingångarna (elektroder, adsorbatorrör, etc.). Var noga med att säkerställa att kanterna av hylsorna är tillskurna rent och att det inte finns några fransar. Hylsorna får inte sticka ut på den nedre kanten av öppningen.
 3. Sätt 6.1403.030 adsorbatorröret in i generatorelektroden.
 4. Sätt i 6.0345.100 generatorelektrod utan membran eller 6.0344.100 generatorelektrod med diafragma tillsammans med adsorbatorröret in i det stora öppningen baktill.
 5. Sätt 6.0341.100 indikatorelektrod i den vänstra öppningen.
 6. Placera 6.1448.020 septum på den främre öppningen av coulometercellen och fixera det på plats med 6.2701.040 skruvkork
 7. Dra åt skruvlocket endast tillräckligt så att den tätar. Detta septum får inte böjas.

Vanliga frågor

 • Hur ofta behöver molekylsikten bytas?

 • Hur regenererar man molekylsikten?