KF-titrering – Titerbestämning

Water standard for Karl Fischer Titration
Ledande reagenstillverkare erbjuder certifierade vattennormer för titerbestämning. Vi rekommenderar användning av certifierade standarder.

Den tillsatta mängden kan enkelt fastställas genom bakåt-vägning. För titerbestämning finns en standardlösning med vattenhalten 10 ± 0,1 mg/g.

Förutom standardlösningar, kan vatten eller dinatriumtartratdihydrat också användas för titerbestämning.

Video tutorials


Titerbestämning med en certifierad vattenstandard

  


Titerbestämning med vatten (volymtillägg)

  


Titerbestämning med vatten (bakåtvägning)

  


Titerbestämning med dinatriumtartratdihydrat

Vanliga frågor

  • Hur ofta ska titern bestämmas?

  • Vilken är den optimala substansvikten för titerbestämning?

  • Höjning av värdet under titerbestämning med dinatriumtartratdidhydrat

  • Dålig reproducerbarhet för titerbestämning med dinatriumtartratdihydrat

  • Dålig reproducerbarhet efter titerbestämning med vatten