KF-titrering – Provberedning

Typen av provtillsats beror på provets konsistens.

I filmerna kan du se förslag på hur du lägger till vätska, trögflytande, och fasta prover till Karl Fischercellen.

Video tutorials


Vätskeprover

 


Viskösa prover

 


Fasta prover

Vanliga frågor

 • Vad ska jag göra om systemdriften är för kraftig?

 • Hur mycket prov ska vägas in?

 • Vad kan jag göra för att förbättra utsläppet av vatten?

 • Titreringen når inte sin slutpunkt. Vad kan vara orsaken?

 • Hur vet jag att en sidoreaktion har ägt rum?

 • Hur kan jag undvika sidoreaktioner?

 • En övertitrering ägde rum. Titrerlösningen är mörkt gul till brun, istället för ljust gul. Hur förhindrar jag detta?

 • Den volymetriska KF-titreringen tar lång tid

 • Analysresultat med dålig reproducerbarhet

 • Varför blir analysvärdena för höga?

 • Varför blir analysvärdena för låga?

 • Hur ofta ska arbetsmedium bytas?