KF Titrering – Konditionering av den coulometriska KF-cellen

851 Titrando with coulometric cell - Karl Fischer Coulometer
Den coulometriska titrercellen fylls med 100 ml KF-reagens. Om en generatorelektrod med membran som används, är den fylld med ca. 5 ml katolytlösning. Omröringshastigheten bör säkerställa att reagenset är väl blandat.

I kombination med en ugn, är titrercellen fylld med 150 ml KF-reagens. Bortsett från detta, rekommenderar vi att du använder den högsta omrörningshastigheten för dessa mätningar.

Vanliga frågor

  • Vad ska jag göra om systemdriften är för kraftig?