IC – Vanliga frågor

Anslutningar

 • Jag har noterat en breddning av topparna trots att kolonnen är ny. Vad kan vara orsaken?

Eluenter och standarder

 • Vad behöver jag för att förbereda eluenter?

 • Retentionstiderna förändras med varje ny eluent. Vad kan jag göra?

 • Retentionstiderna förändras under användning av ett elueringsmedel. Varför?

 • Vilka standardlösningar kan användas i jonkromatografi?

Peristaltiska pumpar

 • Vilka försiktighetsåtgärder ska man vidta när man använder peristaltiska pumpar?

Dosino-enheter

 • Hur används Dosino-eneheterna tillsammans med jonkromatografi?

 • Finns någon risk för överföringskontaminering om jag använder Dosino-enheter för provtillsats?

 • Hur tilldelas Dosino en viss speciell funktion?

 • Kan jag använda en Dosino för eluentberedning (Eluent Dosino), för vätskehantering, och suppressorregenerering?

 • Vilken doseringsenhet ska jag välja?

 • Hur kan jag rengöra en doserenhet som blivit igensatt?

Kolonner

 • Vad är en iColumn?

 • Vad behöver jag tänka på när jag använder kolonner för jonkromatografi?

 • Hur får jag reda på om en viss separationskolonn är lämplig för mitt användningsområde?

 • Hur skyddar jag kolonnen mot partiklar och oönskade komponenter?

 • Hur förvarar jag kolonnen när den inte används?

 • Går det att regenerera separationskolonner?

Suppression

 • Vad behöver jag särskilt tänka på när det gäller suppressormodulen?

 • Hur skyddar jag suppressorn?

 • Hur används suppressormodulen?

 • Vad innebär regenerering med Dosino?

 • Hur använder jag Metrohm's CO2-suppressor, MCS?

 • Är färgindikatorn på adsorptionsmaterialet skadligt?

Underhåll och felsökning

 • Trycket i systemet har ökat markant.

 • Trycket i systemet har minskat markant.

 • Överdriven baslinjedrift

 • Baslinjen är bullrig.

 • Toppareorna är mindre än förväntat.

 • Bakgrundskonduktiviteten är för hög.

 • Retentionstiderna är inte reproducerbara.

 • Enskilda toppar är för stora.

 • Topparna uppvisar extrem breddning.

 • De uppmätta värdena uppvisar överdriven spridning.

 • Finns det en underhållsmanual till jonkromatografisystemen från Metrohm?

 • Vilket underhållsarbete kan jag utföra själv?

 • Erbjuder Metrohm serviceavtal?

 • Hur kvalifierade är Metrohms servicetekniker?