Vanliga frågor – MagIC Net

Allmänt

 • Vilka versioner av Windows™ är MagIC Net kompatibel med?

 • Vilka versioner av MagIC Net finns det?

 • Kan jag använda skärmsläckare på datorn tillsammans med MagIC Net?

 • Vad är viktigt att tänka på när jag använder MagIC Net på min dator?

 • Uppfyller MagIC Net kraven enligt FDA- och GMP?

 • MagIC Net går långsammare. Vad kan jag göra för att förhindra detta?

 • Kan databaserna i MagIC Net skapas, namnändras eller raderas?

Konfiguration/användaradministration

 • Hur registrerar jag hårdvaror och moduler i MagIC Net?

 • Hur använder jag ”User administration”?

 • Är verkligen "Audit Trail" aktiv?

 • Kan registrerade användare raderas från MagIC Net?

 • Kan användare fråntas möjligheten att ändra t.ex metoden, provdata, integreringsparametrar, etc.?

Databas

 • Hur behandlas rådata av en analys? Finns den alltid tillgänglig?

 • Kan en individuell analys exporteras?

 • Kan MagIC Net database skapas, namnändras, eller raderas?

 • Hur gör man backup på en databas?

 • Vad är en "batch"?

 • Integreringen är markerad "Manual" i analysen. Hur kan jag hitta vilken topp som är manuellt integrerad?

 • Vilken kalibrerings-typ ska jag välja för "Reprocessing" av analyserna?

 • Hur kan jag skapa en ny kalibrering från redan analyserade standarder i vilka komponenterna uppgifter inte var helt korrekt

 • Hur kan hela kalibrerkurvan överföras till alla standarder?

 • En standard för en kalibrering analyserade med fel prov-typ ifylld. Vad skall jag göra?

Metod

 • Vad innehåller en “metod”?

 • Hur använder jag exempel-metoderna som följer med i MagIC Net?

 • Vad är “Common variables” och hur används de?

 • Vad är (logiska) förutsättningar (conditions)?

 • Vad är “subprograms” (underprogram)?

 • Vilka typer av ”subprograms” (underprogram) finns det?

 • Hur bestäms drift, brus och t.ex konduktiviteten under ett kromatograms körning?

 • Kan detektionsgränsen beräknas automatiskt i MagIC Net?

 • Kan återvinningsgraden beräknas automatiskt med MagIC Net?

 • Hur kan jag bestämma reproducerbarheten av en multipel-injektion?

 • Kan jag automatisera injektionen av en kontroll-standard efter ett visst antal av prover är analyserade (t.ex efter 10 prover)

 • Hur kan jag kontrollera min ”Method”?

Kromatografi

 • Hur kan jag starta analysserien automatiskt?

 • Hur försäkrar jag mig om att alla hårdvaror stängs av när analysserien är klar?

 • Hur kan jag kontrollera att inlagda "prov-data" är komplett?

 • Hur kan jag kontrollera att mina "prov-data" i en "analysserie" är kompletta?

 • Jag har justerat metoden i “reprocess-läge” men nästa analys utförs ändå med de gamla parametrarna.

 • Kan jag injicera prover från en provväxlare till två IC-system som är oberoende av varandra