Vanliga frågor – Karl Fischer-titrering

I listan över vanliga frågor hittar du information som rör alla områden av volymetrisk och coulometrisk Karl Fischer-titrering.


Installation

 • Vad kan man göra när pumpen inte fungerar på rätt sätt?

 • Hur ofta behöver molekylsikten bytas?

 • Hur regenererar man molekylsikten?

 • När ska septum och O-ringar/PTFEE-manschetter bytas?

 • Vilka ordernummer har tillbehör och reservdelar?

 • Hur underhåller man doser- och växelenheter? (gäller volymetrisk KF-titrering)

 • Hur ofta behöver doser- och växelenheter prepareras (Preparing/<<Prep>> funktionen)? (gäller volymetrisk KF-titrering)

 • Vilka åtgärder rekommenderas när KF-titratorn inte kommer att användas eller inte har använts på länge?

 • Vilken upplösning krävs av analysvågen?

 • Hur rengörs indikatorelektroden?

Titerbestämning

 • Hur ofta ska titern bestämmas?

 • Hur gör man en titerbestämning?

 • Höjning av värdet under titerbestämning med dinatriumtartratdidhydrat

 • Dålig reproducerbarhet för titerbestämning med dinatriumtartratdihydrat

 • Vilken är den optimala substansvikten för titerbestämning?

 • Dålig reproducerbarhet efter titerbestämning med vatten

Provhantering

 • Vad ska jag göra om systemdriften är för kraftig?

 • Hur mycket prov ska vägas in?

 • Vad kan jag göra för att förbättra utsläppet av vatten?

 • Titreringen når inte sin slutpunkt. Vad kan vara orsaken?

 • Hur vet jag att en sidoreaktion har ägt rum?

 • Hur kan jag undvika sidoreaktioner?

 • En övertitrering ägde rum. Titrerlösningen är mörkt gul till brun, istället för ljust gul. Hur förhindrar jag detta?

 • Hur ofta ska arbetsmedium bytas?

 • Den volymetriska KF-titreringen tar lång tid

 • Analysresultat med dålig reproducerbarhet

 • Varför blir analysvärdena för höga?

 • Varför blir analysvärdena för låga?

Reagens

 • Vilka reagens ska jag använda vid KF-titrering?

 • Var kan jag köpa KF-reagens?

Validering

 • Hur validerar jag min KF-titrator?

 • Hur ofta ska min KF-titrator valideras?