Certifikatsök

Har du problem med att hitta artikeln och serienumret?

Ladda ner pdf:en 'Where to find the serial and article numbers?'

Skriv in artikelnumret utan punkter (exempel: skriv 60279300 istället för 6.0279.300)

Välj vilken typ av certifikat du letar efter
Certifikattyp

Observera att certifikat för Karl Fischer-sensorer är tillgängliga från 2014 och framåt.

Skriv in följande information
Artikelnummer
Serienummer

Alla fält måste fyllas i.

loader
Få certifikat