Motverka livsmedelsbedrägerier med Misa

Livsmedelsbedrägeri, förfalskning och manipulering är vanligare än du kanske tror.

Metrohm har utvecklat en enkel, effektiv och grön testlösning för livsmedelssäkerhetshot.

Misa (Metrohm Instant SERS Analyzer) är en bärbar analysator som tillämpar Surface-Enhanced Raman Scattering för att ge resultat direkt, pålitligt och enkelt.


Misa: Viktiga funktioner

 • Omedelbara resultat

 • Enkelt handhavande. Kemiska förkunskaper ej nödvändiga

 • Intuitivt styrda arbetsflöden

 • Grön kemi - minskar mängden kemikalier och lösningsmedel som används

 • Styrs via mobilapp eller bärbar dator

 • Komplett spårdetekteringslösning

Misa: applikationer för test av livsmedelskvalitet

Samples for food safety testing with Misa Metrohm Instant SERS Analyzer

Frukt och grönsaker:

Bekämpningsmedel

Kött och mejeri:

Antibiotika och tillväxthormoner

Kryddor:

Konstgjorda färgämnen

Processade livsmedel:

Olagliga/skadliga tillsatserEnkel, effektiv och grön: livsmedelstester med Misa

Med Misa kan du köra helautomatiska analyser för att identifiera spår av föroreningar även i komplexa livsmedelsprover snabbt och exakt.

Strömlinjeforma ditt arbetsflöde. Misa förenklar testning till en enkel process:

 1. Förbered provet
 2. Applicera provet på SERS testmaterial
 3. Få signalen
 4. Läs av och dela resultaten

Misa Cal M-app: en kraftfull mobil plattform för livsmedelstester

Misa kan styras med en dator, surfplatta eller mobiltelefon och låter dig vidta omedelbara åtgärder om du har hittat förorenat livsmedel. Plattformen ger kritisk information om potentiellt farliga ämnen.

 • Enkel test
 • Resultat av hög kvalitet
 • Tydlig varningssignal
 • Visuella bevis
 • Geotaggning
 • Larmdelning

Misa Cal M app for fast food testing
Misa Cal M app for food quality testing using SERS
Food quality testing with Metrohm Instant SERS Analyzer

Hur fungerar Misa och Surface-Enhanced Raman Scattering (Sers)?

Förorening av mat är ett globalt problem. Oberoende av om det görs avsiktligt i vinstsyfte eller av misstag genom vårdslöshet. Slutresultatet är detsamma – det är konsumenterna som får betala priset.

Problemet med livsmedelsföroreningar kan hanteras med komplexa analytiska laboratorietekniker som GC-MS och HPLC. Tiden, skickligheten och kostnadskraven är en begränsning för deras användning. Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) – en förlängning av Ramans spektroskopi gör det möjligt med detektion och identifiering av analyter i koncentrationer så låga som ppb. Lismedelsanalys med SERS är snabb, bekväm och överkomlig i pris.


Misa SERS analyzer for food quality testing

SERS använder nanoteknologi i kombination med Raman-spektroskopi för att möjliggöra spårdetektering av adsorberade molekyler. När ett prov appliceras på Metrohms SERS-material genererar nanostrukturerna en miljoner gånger förbättring av Ramanspridningen. Detektion av analyser på spårämnesnivåe är lätt att uppnå. SERS är en extremt attraktiv teknik eftersom den bibehåller alla fördel med Raman – bärbar utrustning, multidetektionsfunktioner och snabb analys.

Misa från Metrohm är ett dedikerat instrument för att utföra SERS-mätningar. Misa utvecklades med fokus på en enkel, effektiv och grön testlösning för att hantera hoten om livsmedelssäkerheten. Lätt utbytbara tillbehör gör det möjligt att testa med olika typer av SERS-material. Metrohm tillhandahåller också riktade ID-kit som innehåller testmaterial samt detaljerade steg-för-steg-instruktioner för mätning av vanliga föroreningar i olika livsmedelsprover.


Ladda ner