Detektering på plats av sexvärt krom i skyddande grundfärger

MIRA XTR DS i aktion

Det är allmänt accepterat att långvarig exponering för sexvärda kromföreningar kan ha allvarliga hälsoeffekter. Detta har lett till ökad reglering av kromhaltiga produkter och därmed större efterfrågan på tekniker som positivt kan identifiera sexvärt krom i potentiella matriser. Det inkluderar färger, färgämnen och primers; vilket kan utgöra ett problem för kontroll med Raman. Starkt färgade material ofta uppvisar fluorescens när de stimuleras vid 785 nm. Fluorescens kan skymma Raman-signalen och förhindra positiv identifiering.

Lär mer om möjligheten att extrahera högupplösta spektra från ljusa färgade, heterogena och komplexa matriser och utöka de traditionella gränserna och lämpliga applikationer för 785 nm Raman-spektroskopi med MIRA XTR DS.


WP-073: On-site detection of hexavalent chromium in protective paint primers

HQ_wp-073-detection-of-hexavalent-chromium-with-MIRA-XTR-DS

*
*
*
*
*
*

 
*