Ladda ner vitboken "Optimizing chlor-alkali production through online chemical analysis"

Det här kommer du att lära dig från vitboken:

  • De viktigaste metoderna som används för att producera klor och kaustiksoda (eller kaliumklorid) med ett starkt fokus på membrancellsteknologi
  • Viktiga variabler involverade i elektrolys av saltlösning för att övervinna kostsamma föroreningar i membranen
  • Fördelar för att välja kemisk analys online, framför manuell provtagning och offline-metoder på laboratoriet. Inklusive exempel och kostnadsbesparingar
  • Flera online- och inline processapplikationerför klor-alkaliindustrin med relaterade applikationsnoter


White Paper on optimizing chlor-alkali production through online chemical analysis

Fyll i detta formulär för att ladda ner din kopia av vitpapper för jonkromatografi

*
*
*
*
*
*

 
*